Weboldalon megjeleníthető szimbólumok kódjai

EXPLORER böngésző típusokban, és MOZILLA böngészőben megjelenő szimbólumokFontosabb szimbólumok kódjai
SignKarakterek neveSzámkódBetűkód
Gondolatjel (félkvirtmínusz) –
–
–
Angol gondolatjel (kvirtmínusz) —
—
—
Kezdő angol nyomdai idézőjel “ “
Záró angol nyomdai idézőjel ” ”
Kezdő magyar nyomdai idézőjel „ „
Záró magyar nyomdai idézőjel ” ”
" HTML kettős idézőjel "  
' HTML idézőjel '  
# Kód előjel #  
< Kisebb mint jel &#60; &lt;
> Nagyobb mint jel &#62; &gt;
& És - jele &#38; &amp;
¢ Cent &#162; &cent;
£ Font &#163; &pound;
$Dollár &#036;  
EURO &#8364;  
¥ Yen sign &#165; &yen;
Kereskedelmi védjegy szimbólum &#8482;
&#153;
&trade;
® Bejegyzett kereskedelmi védjegy szimbólum &#174; &reg;
© Szerzői jog szimbólum &#169; &copy;
§ Fejezet, jel &#167; &sect;
Paragraph jel &#182; &para;
| Függőleges vonal ALT + 0124 &#0124;  
¦ Függőleges szaggatott elválasztó &#166; &brvbar;
Jelképes szimbólumok kódjai
SignKód SignKód  SignKód SignKód
&#9824;   &#9828;   &#9827;   &#9829;
&#9825;  &#9830;  &#8481;  &#9742;
&#9743;  &#9786;  &#9756;  &#9758;
&#9733;  &#9734;  &#9788;  &#9672;
&#9680;  &#9681;  &#9792;  &#9794;
&#9833;  &#9834;  &#9835;  &#9836;
RÓMAI számok kódjai
SignKód SignKód  SignKód SignKód
&#8544;  &#8545;  &#8546;   &#8547;
&#8548;  &#8549;  &#8550;   &#8551;
&#8552;  &#8553;  &#8554;   &#8555;
&#8579; Római számokról bővebben. Katt ide!
Műszaki jelek, szimbólumainak kódjai
SignBetűkódSzámkódKarakterek neve
" &quot; &#34; col jele
µ &micro; &#181; micro jele
  &#8451; celzius fok
  &#8457; fáren fok
&permil;   per mill sign
&larr;   lásd ott, balra mutató nyíl
&uarr;   lásd ott, felfelé mutató nyíl
&rarr;   lásd ott, jobbra mutató nyíl
&darr;   lásd ott, lefelé mutató nyíl
  &#8598; balra fel
  &#8599; jobbra fel
  &#8600; jobbra le
  &#8601; balra le
< &lt; &#60; kisebb-mint jel
> &gt; &#62; nagyobb-mint jel
/   &#047; Per - jele
  &#8806; kisebb vagy egyenlő
  &#8807; nagyobb vagy egyenlő
  &#8800; nem egyenlő
  &#8734; végtelen
&lsaquo;   egyes, balra mutató szög jel
&rsaquo;   egyes, jobbra mutató szög jel
« &laquo; &#171; left angle quote
» &raquo; &#187; right angle quote
± &plusmn; &#177; plusz-mínusz
º &ordm; &#186; masculine ordinal
¹ &sup1; &#185; felső index (Lásd még: jelölőelemeknél)
² &sup2; &#178; felső index, x² (Lásd még: jelölőelemeknél)
³ &sup3; &#179; felső index, x³ (Lásd még: jelölőelemeknél)
  &#8319; felső index, xⁿ (Lásd még: jelölőelemeknél)
¼ &frac14; &#188; egynegyed, negyed,
½ &frac12; &#189; egyketted, fél,
¾ &frac34; &#190; háromnegyed
× &times; &#215; szorzás jele
÷&divide; &#247; osztás jele
  &#8730; négyzetgyök
  &#8747; integrál
 0123456789
&#091       Alfa Α Béta Β Gamma Γ Delta Δ Epszílon Ε Zéta Ζ Éta Η
&#092 Théta Θ Iota Ι Kappa Κ Lambda Λ Μ Ν Kszi Ξ Omikron Ο Pi Π Rhó Ρ
&#093   Szigma Σ Tau Τ Üpszilon Υ Fi Φ Chí Χ Pszí Ψ Ómega Ω    
&#094           Alfa α Béta β Gamma γ Delta δ Epszílon ε
&#095 Zéta ζ Éta η Théta θ Iota ι Kappa κ Lambda λ μ ν Kszi ξ Omikron ο
&#096 Pi π Rhó ρ   Szigma σ Tau τ Üpszilon υ Fi φ Chí χ Pszí ψ Ómega ω
------- Görög ABC kis és nagybetűiről bővebben. Katt ide! -------

További weboldalon megjelenő szimbólumok kódjai, melyeknek nagy része billentyűzetről is beírható

SignBetűkódSzámkód Karakterek neve
&oline;   overline, = spacing overscore
&sbquo;   single low-9 quote
&dagger; &#8224; dagger
&Dagger; &#8225; double dagger
&spades; &#9824; black spade suit
&clubs; &#9827; black club suit
&hearts; &#9829; black heart suit
&diams;   black diamond suit
&lsquo;   left single quote
&rsquo;   right single quote
  &nbsp; &#160; üres cella vagy sorkizárás
¡ &iexcl; &#161; inverted exclamation
¤&curren; &#164; general currency sign
¨&uml; &#168; umlaut
ª&ordf; &#170; feminine ordinal
¬&not; &#172; not sign
­&shy; &#173; soft hyphen Nem jelenik meg!!!!!!!!!!
¯&macr; &#175; macron accent
°&deg; &#176; degree sign
´&acute; &#180; acute accent
·&middot; &#183; middle dot
¸&cedil; &#184; cedilla
¿&iquest; &#191; inverted question mark
À&Agrave; &#192; uppercase A, grave accent
Á&Aacute; &#193; uppercase A, acute accent
Â&Acirc; &#194; uppercase A, circumflex accent
Ã&Atilde; &#195; uppercase A, tilde
Ä&Auml; &#196; uppercase A, umlaut
Å&Aring; &#197; uppercase A, ring
Æ&AElig; &#198; uppercase AE
Ç&Ccedil; &#199; uppercase C, cedilla
È&Egrave; &#200; uppercase E, grave accent
É&Eacute; &#201; uppercase E, acute accent
Ê&Ecirc; &#202; uppercase E, circumflex accent
Ë &Euml; &#203; uppercase E, umlaut
Ì&Igrave; &#204; uppercase I, grave accent
Í&Iacute; &#205; uppercase I, acute accent
Î&Icirc; &#206; uppercase I, circumflex accent
Ï&Iuml; &#207; uppercase I, umlaut
Ð &ETH; &#208; uppercase Eth, Icelandic
Ñ &Ntilde; &#209; uppercase N, tilde
SignBetűkódSzámkód Karakterek neve
Ò&Ograve;&#210; uppercase O, grave accent
Ó&Oacute;&#211; uppercase O, acute accent
Ô&Ocirc; &#212; uppercase O, circumflex accent
Õ &Otilde; &#213; uppercase O, tilde
Ö &Ouml; &#214; uppercase O, umlaut
Ø&Oslash; &#216; uppercase O, slash
Ù&Ugrave; &#217; uppercase U, grave accent
Ú&Uacute; &#218; uppercase U, acute accent
Û &Ucirc; &#219; uppercase U, circumflex accent
Ü &Uuml; &#220; uppercase U, umlaut
Ý&Yacute; &#221; uppercase Y, acute accent
Þ&THORN; &#222; uppercase THORN, Icelandic
ß &szlig; &#223; lowercase sharps, German
à &agrave; &#224; lowercase a, grave accent
á&aacute; &#225; lowercase a, acute accent
â&acirc; &#226; lowercase a, circumflex accent
ã &atilde; &#227; lowercase a, tilde
ä&auml; &#228; lowercase a, umlaut
å&aring; &#229; lowercase a, ring
æ &aelig; &#230; lowercase ae
ç &ccedil; &#231; lowercase c, cedilla
è&egrave; &#232; lowercase e, grave accent
é&eacute; &#233; lowercase e, acute accent
ê &ecirc; &#234; lowercase e, circumflex accent
ë &euml; &#235; lowercase e, umlaut
ì&igrave; &#236; lowercase i, grave accent
í &iacute; &#237; lowercase i, acute accent
î &icirc; &#238; lowercase i, circumflex accent
ï &iuml; &#239; lowercase i, umlaut
ð &eth; &#240; lowercase eth, Icelandic
ñ &ntilde; &#241; lowercase n, tilde
ò &ograve; &#242; lowercase o, grave accent
ó &oacute; &#243; lowercase o, acute accent
ô &ocirc; &#244; lowercase o, circumflex accent
õ &otilde; &#245; lowercase o, tilde
ö &ouml; &#246; lowercase o, umlaut
ø &oslash; &#248; lowercase o, slash
ù &ugrave; &#249; lowercase u, grave accent
ú &uacute; &#250; lowercase u, acute accent
û &ucirc; &#251; lowercase u, circumflex accent
ü &uuml; &#252; lowercase u, umlaut
ý &yacute; &#253; lowercase y, acute accent
þ&thorn; &#254; lowercase thorn, Icelandic
ÿ &yuml; &#255; lowercase y, umlaut

Vissza a lap elejére