Kerület és terület --- District and area


Kerület számítása egyenes oldalú alakzatoknál (Calculation of straight-sided shape at District:):Háromszög (triangle)

Szögeik szerint lehetnek:
- Hegyesszögűek, melyekben mindhárom szög hegyes. ( Derékszögnél (90-foknál) kiebb.)
- Derékszögűek, melyekben az egyik szög derékszög. ( 90-fokkal egyenlő.)
- Tompaszögűek, melyekben az egyik szög tompaszög. ( Derékszögnél (90-foknál) nagyobb, de az egyenesszögnél (180-foknál) kisebb.)

Azt az egyenesszakaszt, amely a háromszög valamelyik csúcsát a szemközti oldal felezőpontjával köti össze, súlyvonalnak nevezzük.
A háromszög súlyvonalai egy pontban, a súlypontban metszik egymást úgy, hogy a súlypont minegyik súlyvonalat 2:1 arányban osztja ( a nagyobbik rész a csúcs felé esik).
A háromszög súlypontját "S" pontnak nevezzük.

triangle
kép elnevezéseParalelogramma

Paralelogrammában:
- Szemben levő oldalak egyenlők.
- Minden szemben lévő szögek, egyenlők.
- Egymás mellett levő szögek összege, 180-fok.
- Bármely átlója, két egybevágó háromszögre bontja.
- Átlói felezik egymást.
- Egyenlő oldalu paralelogrammák, a négyzet és a rombusz.

Paralerogramma
kép elnevezéseTrapéz

Trapéz:
- Azt a négyszöget, amelynek két szemben levő oldala párhuzamos, trapéznak nevezzük.
- Párhuzamos oldalak a trapéz alapjai, a nem párhuzamos oldalak a trapéz szárai.
- Párhuzamos oldalak egymástól való távolsága a trapéz magassága.
- A trapéz bármely szárán lévő két szög összege 180-fok.
- A trapéz szárainak felezőpontját összekötő egyenes a trapéz középvonala, és párhuzamos az alapvonalakkal.

Az egyenlő szárú trapéz:
- Ha szárai egyenlők.
- Az alapon fekvő két-két szög egyenlő egymással.
- Átlói egyenlők egymással.
- Az egyenlő szárú trapéz, húrnégyszög.

trapeze
kép elnevezéseDeltoid

Deltoid:
- Olyan négyszög, amelynek két-két szomszédos oldala egyenlő.
- Nem egyenlő oldalai által bezárt szögek egyenlők.
- Átlói merőlegesek egymásra.
- A főátló (f) felezi a mellékátlót (e) és az egyenlő oldalak által bezárt szögeket.
- A mellékátló (e), két egyenlő szárú háromszögre bontja.

deltoid
kép elnevezéseHúrnégyszög (cyclic)

A húrnégyszög olyan négyszög, amelynél a négy csúcsra illekedő kör rajzolható.
A csúcsokra illeszkedő kör középpontja lehet a húrnégyszög területén vagy azon kívül.
Területe kettő háromszögre osztható.
Szemközti szögeinek összege 180-fok.

Ha a kör középpontja, a húrnégyszög területén van, oldalak mindig a következő oldalú háromszögekből tevődnek össze: (a, r, r ), (b, r, r ), (c, r, r ) és (d, r, r ), ahol "r" a húrnégyszög köré írható kör sugara.

Ha a kör középpontja húrnégyszög területén kívül van, akkor azon oldal a leghosszabb, amely legközelebb van a kör középpontjához.
Húrnégyszög területe most nem a négy háromszög összege, hanem három összegéből a negyediket(a, r, r) kivonva kapjuk a területet, (b, r, r)+(c, r, r)+(d, r, r)-(a, r, r). Az "a" oldal a leghosszabb.

S = (a + b + c + d) : 2

cyclic
kép elnevezéseSzabályos sokszög (regular polygon)

A sokszög bármely csúcsából hárommal kevesebb átló húzható, mint amennyi csúcspontja van, mert magához és a két szomszédos csúcsponthoz nem húzhatunk átlókat. Eszerint az n oldalú sokszög minden csúcspontjából (n-3) átlót húzhatunk.
Szabályos sokszögek, melyek oldalai és sarokszögei egyformák, és ezek köré, kör írható.

q = Alapvonal felezőpontja, és a középpont közötti távolság.
n = Szögek (ω) száma.
0 = Azon kör középpontja, mely minden sarokpontot (sarokszöget) érint.

regular polygon
kép elnevezéseKör (circle)

A kör ( körvonal ) a sík mindazon pontjainak mértani helye, amelynek távolsága egy adott ponttól állandó.
A körvonal határolta síkrész, a körlap.
Állandó távolság a sugár (rádiusz, jele: r ).
Adott pont a középpont.
Átmérő a sugár kétszerese. ( r + r )
A kör bármely két pontján átmenő egyenest, szelőnek nevezzük.
A kör bármely két pontja közötti egyenest, húrnak nevezzük.
A kör bármely pontjával kívülről érintkező egyenest, érintőnek nevezzük.
- Kör adott pontjához csak egy érintő húzható.
- Körön kívüli pontból a körhöz, kettő érintő húzható.

circle
kép elnevezése