Vissza

Canvas rajzvászon témakörök.Óra, wekker, megjelenítése canvas területen.
Pontos időt, a számítógépünkön beállított idő
határozza meg.


Canvas alapismeretek.


 1. Canvas segéd, px felosztású háttérképpel. -------- cx_segedracs.html

 2. Egyenesvonalú alakzatok. Vonal, derékszög, háromszög tetszőleges szögek, és törlés.
  • fillRect() -- Teli négyszöget rajzol.
  • strokeRect() -- Kontúrvonalas négyszöget rajzol.
  • clearRect() -- Törli a kijelölt területet. ( Négyszög radír.)
  • beginPath() -- Rajz kezdete.
  • closePath() -- Rajz vége.
  • fill() -- Kitölti a megrajzolt formát.
  • fillStyle -- Meghatározza a kitöltési stílust
  • moveTo (y, x) -- Ceruzát a megadott (y-left,x-top) kezdőpontba mozgatja.
  • lineTo (y, x) -- Meghatározza következő (y-left,x-top) végpontot.
  • stroke () -- Összeköti a moveTo() és lineTo() pontokat.
  • strokeStyle -- Meghatározza vonal színét.
  • lineWidth -- Meghatározza vonal / keretvastagságot.

 3. Kör körív. arc()
  • arc() -- Íves görbét hoz létre. Körök, körívek vagy körök részének létrehozásához.
  • arcTo() ---- Ív, körív.

 4. Ovál bezierCurveTo() és quadraticCurveTo()
  • bezierCurveTo( )
  • quadraticCurveTo( )

 5. Forgatás
  • Rotate() -- Rotációs forgatás.

 6. Új pozíció, méretezés, torzítás.
  • translate() -- Új (0,0) pozíciót határoz meg.
  • transform () -- Lehetővé teszi az aktuális rajz méretezését, torzítását, mozgatását és elhúzását.
  • setTransform() -- Visszaállít / módosít egy megelőző transform() meghatározást.

 7. Szöveg megjelenítése, elhelyezése. fillText() és strokeText()
  • fillText() -- Telikarakteres szöveg és pozíciója.
  • strokeText() -- Kontúrvonalas szöveg és pozíciója.
  • textBaseline() -- Meghatározott szövegpozíció esetén, hól helyezkedjen el a szöveg.

 8. Árnyék és annak mozgatása.
  • shadowColor -- Elmosódság / árnyék színe.
  • shadowBlur -- Elmosódság / árnyék szélessége.
  • shadowOffsetX -- Árnyék vízszintes elmozdítása.
  • shadowOffsetY -- Árnyék függőleges elmozdítása.

 9. Színátmenet, gradient egyenes és körkörös színátmenet
  • createLinearGradient() -- Egyenes színátmenetet létrehozása.
  • createRadialGradient() -- Sugárirányú / köríves színátmenetet létrehozása.
  • addColorStop() -- Megadja a színt és a stop pozíciókat egy gradiens objektumban

 10. Kép beillesztése, a drawimage() metódussal.
  • Használni kívánt képet, minden létező <script> előtt kell elhelyezni,

 11. Láthatóság/átlátszóság, amikor forráskép, a célképen van elhelyezve.
  • globalalfa: Beállítja következő alakzat, átlátszósági értékét. Teljesen átlátszó: 0.0 -- Nincs átlátszóság: 1.0
  • globalCompositeOperation, Célkép és forráskép egymásra helyezésekor, mely terület legyen látható.


Egyenesvonalú alakzatokhoz, rajzolási segéd űrlappalGoJS diagram bemutató minták.
A GoJS egy JavaScript könyvtár, az interaktív diagramok megvalósításához.