A PHP aritmetikai operátorok.

Operátorok és kifejezések
- Leggyakoribb az egyenlőségjel ( = ) azaz értékadó műveleti jel.

Értékadó operátor ( = ) és kifejezések


Kifejezés

Érték
2 + 4 * 10 42
(2 + 4) * 10

60

 


Egyszerű operátorok, azaz műveleti jelek.

Különleges értékadó operátorok

  1. + = Önmagát növeli, az egyenlőségjel utáni értékkel.
  2. . = Számok és karakterláncok összefüzése.
  3. * = Önmagát szorozza, az egyenlőségjel utáni értékkel.
  4. - = Önmagát csökkenti, az egyenlőségjel utáni értékkel.
  5. $a = ++$a; vagy ++$a; Önmagát egyel ( 1 ) növeli:
  6. $a++; Önmagát egyel ( 1 ) növeli.
  7. $a = --$a; vagy --$a; Önmagát egyel ( 1 ) csökkenti.
  8. $a--; Önmagát egyel ( 1 ) csökkenti.

Megjegyzés:
A növelő operátort korlátozott mértékben, a karaktereknél, betűknél is alkalmazható!
Példa: Vegyük a "d" karaktert, növelő operátor alkalmazásával "e" karaktert kapjuk.

 


Összeadás: +
<?php
$a = 50;
$b = 10;
$erdmeny = $a + $b;
echo "Végeredmény = $erdmeny";
?>
Végeredmény = 60
Kivonás: -
<?php
$a = 50;
$b = 10;
$erdmeny = $a - $b;
echo "Végeredmény = $erdmeny";
?>
Végeredmény = 40
Osztás: /
<?php
$a = 50;
$b = 10;
$erdmeny = $a / $b;
echo "Végeredmény = $erdmeny";
?>
Végeredmény = 5
Szorzás: *
<?php
$a = 50;
$b = 10;
$erdmeny = $a * $b;
echo "Végeredmény = $erdmeny";
?>
Végeredmény = 500

 

1. + = Önmagát növeli, az egyenlőségjel utáni értékkel.
<?php
$a = 50;
$a += $a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 100
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a+=$b;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 60
2 = 70
3 = 80
4 = 90

 

2. - = Önmagát csökkenti, az egyenlőségjel utáni értékkel.
<?php
$a = 50;
$b =10;
$a -= $b;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 40
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a-=$b;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 40
2 = 30
3 = 20
4 = 10

 

3. * = Önmagát szorozza, az egyenlőségjel utáni értékkel.
<?php
$a = 50;
$a *= $a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 2500
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a*=$b;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 500
2 = 5000
3 = 50000
4 = 500000

 

4/1. . = Számok összefüzése:
<?php
$a = 50;
$b = 10;
$eredmeny = ($a .= $b);
echo "Végeredmény = $erdmeny";
?>
Végeredmény = 5010
4/2. . = Karakterláncok összefüzése:
<?php
$a = "A verseny ";
$b = "elkezdődött.";
$eredmeny = ($a .= $b);
echo "Végeredmény = $erdmeny";
?>
Végeredmény = A verseny elkezdődött.

 

5/1. ++$aÖnmagát egyel ( 1 ) növeli:
<?php
$a = 50;
$a = ++$a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 51
5/1. ++$aEz is, önmagát egyel ( 1 ) növeli:
<?php
$a = 50;
++$a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 51
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a=++$a;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 51
2 = 52
3 = 53
4 = 54

 

5/2. $a = ++$a; ABC-ben, az őt követő betűt adja vissza.
<?php
$a = "a";
$a = ++$a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = b
5/2. ++$a Ez is. ABC-ben, az őt követő betűt adja vissza.
<?php
$a = "a";
++$a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = b
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = "a";
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a=++$a;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = b
2 = c
3 = d
4 = e

 

5/2. ++$a + $b;Önmagát egyel ( 1 ) növeli és hozzáadja "B" értékét:
<?php
$a = 50;
$b = 10;
$a = ++$a + $b;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 61
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a=++$a + $b;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 61
2 = 72
3 = 83
4 = 94

 

6/1. $a++Önmagát egyel ( 1 ) növeli.
<?php
$a = 50;
$a++;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 51
6/1. $a = $a++;Önmagát adja vissza. (NINCS értelme)
<?php
$a = 50;
$a = $a++;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 50
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a++;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 51
2 = 52
3 = 53
4 = 54

 

6/2. $a = $b + $a++;Önmagát növeli, közvetlen az egyenlőségjel utáni értékkel.
<?php
$a = 50;
$b = 10;
$a = $b + $a++;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 60
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a = $b + $a++;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 60
2 = 70
3 = 80
4 = 90

 

7. $a = --$a;Önmagát egyel ( 1 ) csökkenti.
<?php
$a = 50;
$a = --$a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 49
7. --$aEz is, önmagát egyel ( 1 ) csökkenti.
<?php
$a = 50;
--$a;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 49
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a = --$a;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 49
2 = 48
3 = 47
4 = 46

 

8. $a--Önmagát egyel ( 1 ) csökkenti.
<?php
$a = 50;
$a--;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 49
9. $a = $a--; Önmagát adja vissza. (NINCS értelme)
<?php
$a = 50;
$a = $a--;
echo "Végeredmény = $a";
?>
Végeredmény = 50
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;
for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a--;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 49
2 = 48
3 = 47
4 = 46

 

 

 

További tesztek

A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;

for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a=$a + $a--;
echo "$sorszam = $a";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 99
2 = 197
3 = 393
4 = 785
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;

for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a=$a - $a--;
echo "$sorszam = $a ";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = -1
2 = -1
3 = -1
4 = -1
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;

for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a=$b + $a--;
echo "$sorszam = $a ";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = 60
2 = 70
3 = 80
4 = 90
A for ciklussal, 4-szer futtatjuk le programunkat.

<?php
$sorszam = 1; $a = 50; $b =10;

for ($i = 0; $i < 4; $i++ ) {
$a=$b - $a--;
echo "$sorszam = $a ";
$sorszam++;
}
?>
A többszöri lefuttatáskor kapott eredmények:
1 = -40
2 = 50
3 = -40
4 = 50