Főoldal

PHP alpismereti témakörök.

Oldalakon, általam elhelyezett adathalászat, vagy adathalász cookie nincs.3837
Az összes általunk elkészített php (meg egyéb) dinamikus oldalakat:
Az otthoni számítógépeken:
C:/Program Files/Apache Group/Apache2.2/htdocs mappában tároljuk.
Vagy:
C:/Apache2.2/htdocs mappában tároljuk.
A külső szolgáltatóknál történő telepítés esetén is, az ott található htdocs vagy public_html mappában tároljuk.


Olvasd el, változás PHP 5.4.34 verziónál
PHP témakörök jegyzéke.xxx
 1. TÉMAKÖR 1. Alapismeretek tartalom.
  1. PHP alapismeretek kezdőknek.
   • <?php nyitó és a ?>záró elem!
    Megjegyzésjelek, változók létrehozása, KONSTANSOK.
  2. PHP hibaszintek.

  3. PHP adattípusok.
  4. PHP változók értékadása.

  5. PHP szöveg és annak kiíratása.
   • Az echo, és a print.
   • A Heredoc <<< . Többsoros szövegek írása.
   • Konkatenációs operátor ( . )
   • Itt jelenjen meg a szöveg. <?php echo $szoveg; ?>

  6. PHP gyakori konstans függvények.
   • Gyakori szövegkezelési konstans függvények.
   • Fájl és könyvtárkezelési konstans függvények.
   • Munkamenet kezelési konstans függvények.

  7. Karakterlánc funkciók, melyek a PHP mag részét képezik

  8. PHP adat, azaz értékek kiíratása.
   • echo
   • print
   • print és a return
   • print_r() függvény tömböknél
   • foreach ciklus tömböknél

  9. Egyedi function függvenyek.

  10. Konstansok. (Előre definiált és általunk definiált egyedi konstansok)

  11. Matematikai függvények táblázata. Egyszerű függvény meghívás.
   abs(); pi(); sin(); cos(); tan(); és további függvények.


  1. DATE() függvény. Dátum és idő
  2. Dátum műveletek függvény.
  3. Változó típusának megváltoztatása. explicit módon.
  4. A gettype() függvény A változó típusának meghatározása.
  5. A settype() függvény használatadeklaráció után a változó típusa
  6. Az is_type() függvény if feltételhez. Valóban integer, double, array típusú a változó!
   • is_int()
   • is_double()
   • is_array()
   • is_file() Keresett Fájl létezésének ellenőrzése.
   • isset() Változó létezik?
   • empyt() Változóban van adat?
  7. isset() és az empty() Változó létezésének és értékének vizsgálata
  8. Return visszatérési függvényVisszatérési érték
  9. Táblázat szerkesztés.Szorzótábla kiíratása, táblázatba

 2. TÉMAKÖR 2
  1. Ismertető

  2. unset(). Változók tartalmának törlése.
  3. Statikus változó, azaz értékálló változó
  4. Konstansok, konstansdefiníciók.
  5. Operátorok 2/43

  6. Matematikai függvények (Gyakran használt, beépített függvények)
  7. Matematikai függvények táblázata

 3. TÉMAKÖR 3. ---- Űrlap és a form.
  1. PHP Szuper GLOBALS változók.
  2. PHP Egyedi GLOBALS változók.
  3. PHP COOKIE változók.

  4. Űrlap, azaz a form elemei
  5. Űrlapmezők vezérlői.

  6. A form elemei
   • Szövegmező. ( text )
   • Szövegablak. ( textarea )
   • Jelölőnégyzet. ( checkbox )
   • Rádiógomb. ( radio )
   • Listaelemek. ( select, és a select multiple )
   • Rejtet mező. ( hidden )
   • Jelszómező. ( password ).
   • Törlőgomb. ( reset ).
   • Küldő gomb. ( submit ).

  7. Űrlap teszt. Űrlapról elküldött adatok kiértékelése, feldolgozása.


 4. TÉMAKÖR 4 Feltételek, elágazások, ciklusok.
  1. Programlogika tervezése
  2. Pszeudokód
  3. Kétértékű Boole-logika
  4. isset() és empty() függvény. Létezik vagy nem létezik
  5. rand () függvény. Véletlenszerű számokat generál.
  6. Feltételes if utasítások elágazások
  7. Feltételes else if utasítások elágazások
  8. Terminális feltétel
  9. Érték-hivatkozás, Referencia & operátorral

  10. Logikai operátorok használata vezérlő szerkezetekben

  11. A switch utasítás

  12. Ciklusok:

 5. TÖMB létrehozás, tömb műveletek.
  1. Egyszerű tömbök felépülése.
  2. Kétdimenziós tömbök felépülése.
  3. A tömbökről általánosan
  4. Tömbök automatikus indexelése.
  5. Tömbök indexelése Karakterláncokkal
  6. Tömb tartalmának transzformálása
  7. Tömb rendezés, max - min értéke. tömb adatok betűt és számot is tartalmaznak.

  8. Tömbelemek bejárása, teljes tartalmának vizsgálata.
   • print_r() függvény. Tömb teljes tartalmának (index+tartalom) kiíratása.
   • count() függvény. Hány elem van a tömbben?
   • array_count_values() függvény. Tárolt adatok között, vannak egyformák
   • array_flip() függvény. Kiíratáshoz, tömb tartalma és index felcserélése

  9. current() és a key() függvény. Tömbbe elsőként felvett információt adja vissza.
  10. next() és a prev() függvény. Tömbelem pozíciómutató mozgatása.
  11. list() és az each() függvény Elemek listázása, index+tartalom formátumban.
   Az each() függvény elavult. PHP 5.4.34. verziónál, még elfogadott.
  12. foreach ciklus A for ciklus továbbfejlesztett változata, tömbelemek bejárására.

  13. Tömbök rendezése ABC-szerint, függvényekkel.

  14. unset() Tömb vagy tömbelem törlése.
  15. array_values($tomb);Tömb újraindexelése.
  16. Referencia & operátor alkalmazása tömböknél.
  17. Többdimenziós tömbök
  18. Ketdimenziós táblázat.

  Megjegyzés:
  Nem szekvenciális tömbök = rendezetlen sorrendben megírt tömbök
  Tömbök inicializálása = tömbök létrehoza
  Az asszociativ tomb = Kulcsa, azaz indexe és tartalma karakterlánc.


 6. TÉMAKÖR 7 - Fájlok és könyvtárak
  1. Fájlmegnyitási üzemmódok. ( "r", "r+", "w", "w+", "a", "a+" )

  2. Fájlműveleti függvények.

  3. Olvasási műveletek.

  4. Fájlpozíció-jelző, azaz mutató
   • fseek()
   • rewind()
   • ftell()

  5. Fájlba írás. Fájlpozíció-jelző, alkalmazásával.
   • fwrite() "r+"

  6. Létezés és méret fájlinformációk.
   • file_exists();
   • filesize();

  7. Idővel kapcsolatos fájlinformációk.
   • filectime();
   • filemtime();
   • getdate();

  8. Állományinformációk, azaz statisztikai adatok lekérdezése.
   • stat()
   • Statisztikai tömbelemek indexei: "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10",

  9. Könyvtárakban lévő mappák és fájlok listázása.

 


További témakörök jegyzéke.

Jelenleg, a zöld Ez a témakör, engedélyezve! színnel jelölt témakörök érhetők el!


 • Ez a témakör, letíltva! PHP infó.
  Ezen PHP utasítás, bizalmas adatokat is közölhet, illetéktelen behatolók számára.
  Ezért mindenkinek saját joga, hogy a bizalmas adatokat nyilvánosságra hozza vagy sem.

  Telepítetted saját gépedre a PHP programot, vagy béreltél egy tárhelyet, mely biztosít számodra PHP alkalmazásokat.
  A következő PHP lekérdezéssel megtekintheted, hogy az általad használt PHP program, milyen feltételeket biztosít számodra, akár otthon, akár a bérelt tárhelyen.

  Hozz létre tetszőleges elnevezéssel egy PHP kiterjesztésű fájlt, otthon, vagy a bérelt helyen, és írd be a következő meghatározást.

  <?php
  phpinfo();
  ?>