--------------------------- onscroll;
Főoldalra

JavaScript event, események
csoportjai.

Ismertető a w3schools leírásai alapján, Magyar nyelvre fordítva tanulmányozható!
A Google Chrome fordításában is tanulmányozható, de a táblázatok adatait, nem fordítja le.
Néhány esemény, csak szerveren tesztelhető, melyre a w3schools nem figyelmeztet.

Eredeti leírás, minden témakör címsorára kattintva, megtekinthető!

Nem kell beszereznie vagy letöltenie a JavaScriptet.
A JavaScript már fut a böngészőjében számítógépén, táblagépén és okostelefonján.
A JavaScript használata mindenki számára ingyenes.

Oldal használata:
1. Jobbra fent. Eseménycsoportok tartalomjegyzéke. Oldalon történő gyorskeresők.
2. ABC-szerinti csoportok, események keresése. Események példákkal, részletes leírással.
3. Bal felső sarokban. Összes events, események listája, "Event Lista. Megnyitás / Bezárás" gombra kattintani.


1. w3schools Animation

Event - Esemény Occurs When-- Előfordul Amikor
animationend Animáció elkészült
animationiteration Animáció ismétlődik
animationstart Elindult egy CSS-animáció

AnimationEvent tulajdonságai
Property Returns
animationName Animáció neve
elapsedTime Animáció futásának, másodperc számai.
pseudoElement Az animáció pszeudoelemének neve


Vissza oldal elejére.


2. w3schools Array.

Array "tömb" módszerei és tulajdonságai.
Name - Neve Leírás
concat() Összekapcsolja a tömböket, és visszaad egy tömböt az egyesített tömbelemekkel.
constructor Array objektum prototípusát létrehozó függvényt, adja vissza.
copyWithin()Másolja a tömb elemeit a tömbön belül, meghatározott pozícióba.
entries() Egy kulcs/érték pár tömb iterációs objektumot ad vissza.
every() Ellenőrzi, hogy egy tömb, minden eleme, átmegy-e egy teszten.
fill() Tömb, kiválasztott elemeit, általunk meghatározott statikus értékkel tölti ki.
filter() Új tömböt hoz létre, a tömb minden olyan elemével, amely megfelel a tesztnek.
find() Teszten átmenő tömb, első elemének értékét adja vissza.
findIndex() Teszten átmenő tömb, első elemének indexét adja vissza.
forEach() Minden tömbelemhez, függvényt hív meg.
Kiírja a tömb elemeinek index-számát és tartalmát.
from() Tömböt hoz létre, egy objektumból.
includes() Ellenőrzi, hogy egy tömb tartalmazza-e, az általunk meghatározott értéket.
indexOf() Keres a tömbben, egy általunk meghatározott tartalommal rendelkező elemet,
és visszaadja a pozícióját. (index-számát.)
isArray() Ellenőrzi, hogy egy objektum, tömb-e.
join() Tömb összes elemét, egy karakterláncba egyesíti,
az álalunk meghetározott elválasztóval. Alapértelmezett választó, a vessző (,).
keys() Egy iterációs tömb objektumot ad vissza, amely tartalmazza az eredeti tömb kulcsait.
lastIndexOf() Keres a tömbben egy elemet, a végétől kezdve, és visszaadja a pozícióját.
length Beállítja, vagy visszaadja a tömb elemeinek számát.
map() Létrehoz egy új tömböt, melynek eredményeként meghív minden tömbelemhez,
egy függvényt.
pop() Eltávolítja a tömb utolsó elemét, és visszaadja, azt az elemet.
prototype Lehetővé teszi, tulajdonságok és metódusok hozzáadását egy tömbobjektumhoz.
push() Új elemeket ad a tömb végéhez, és visszaadja az új hosszt.
reduce() Egy tömb értékeinek csökkentése, egyetlen értékre (balról jobbra haladva).
reduceRight() Egy tömb értékeinek csökkentése, egyetlen értékre (jobbról balra haladva).
reverse() Megfordítja a tömb elemeinek sorrendjét.
shift() Eltávolítja a tömb első elemét, és visszaadja azt az elemet.
slice() Kijelöli a tömb egy részét, és visszaadja az új tömböt.
some() Ellenőrzi, hogy a tömb bármely eleme, átmegy-e a teszten.
sort() Tömb elemeit rendezi.
splice() Elemeket hozzáad vagy eltávolít egy tömbből.
toString() Tömb adatait karakterláncsá alakít, és az eredményt visszaadja.
unshift() Új elemeket ad tömb elejéhez, és visszaadja az új hosszt.
valueOf() A tömb, primitív értékét adja vissza.


Vissza oldal elejére.


3. w3schools Attribútum tulajdonságai.

Property - Tulajdonság Leírás
isId Deprecated - Elavult
name Attribútum nevét adja vissza.
value Beállítja vagy visszaadja egy attribútum értékét.
specified Igaz értéket ad vissza, ha az attribútum meg van adva

NamedNodeMap tulajdonságok és módszerek
Method Leírás
getNamedItem() NamedNodeMap attribútumcsomópontot ad vissza (név szerint).
item() Attribútum-csomópontot ad vissza (index alapján) a NamedNodeMap-ból.
length NamedNodeMap attribútumainak számát adja vissza.
removeNamedItem() Removes an attribute (node)
setNamedItem() Beállít egy attribútumot (csomópontot) név szerint.


Vissza oldal elejére.


4. w3schools Boolean

Boolean Methods and Properties
Name Leírás
constructor JavaScript logikai prototípusát létrehozó függvényt adja vissza.
prototype Lehetővé teszi, tulajdonságok és metódusok hozzáadását a logikai prototípushoz.
toString() Logikai értéket, karakterláncsá alakítja, és visszaadja az eredményt.
valueOf() Logikai primitív értékét adja vissza.


Vissza oldal elejére.


5. w3schools Classes

Class-osztály módszerek
Method - Módszer Leírás
constructor() A special method for creating and initializing objects created within a class.
Egy speciális módszer az osztályon belül létrehozott objektumok
létrehozására és inicializálására

Osztály kulcsszavai
Keyword Leírás
extends Kibővít egy osztályt (öröklés).
static Statikus metódust határoz meg, egy osztály számára.
super A szülői osztályra vonatkozik.


Vissza oldal elejére.


6. w3schools Vágólap

Vágólap események
Event Előfordul Amikor
oncopy A felhasználó lemásolja egy elem tartalmát.
oncut A felhasználó kivágja egy elem tartalmát.
onpaste A felhasználó tartalmat illeszt be, egy elembe.

Vágólapesemény tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
clipboardData Vágólap művelete által érintett, adatokat tartalmazó objektum.


Vissza oldal elejére.


7. w3schools Console, Konzol

Konzolobjektum metódusok.
Konzol, az "F12" billentyűvel nyítható meg.
Method - Módszer Leírás
assert()Hibaüzenetet ír a konzolnak, ha egy állítás hamis.
clear() Törli a konzolt
count() Naplózza az adott count() hívás, meghívásának számát.
error() Hibaüzenetet küld a konzolnak.
group() Új soron belüli csoportot hoz létre, a konzolban.
Ez egy további szinttel behúzza a következő konzolüzeneteket,
amíg a console.groupEnd() meg nem hívódik
groupCollapsed()Új soron belüli csoportot hoz létre, a konzolban.
Ha új csoport összecsukva jön létre.
A felhasználónak a közzétételi gombot kell használnia, a kibontásához.
groupEnd() Kilép a konzol aktuális soron belüli csoportjából.
info() Tájékoztató üzenetet ad ki, a konzolnak.
log() Üzenetet küld a konzolnak.
table() Táblázatos adatokat, táblázatként jeleníti meg.
time() Elindít egy időzítőt. (Követheti, mennyi ideig tart egy művelet).
timeEnd() Leállítja a console.time() által, korábban elindított időzítőt.
trace() Veremkövetést ad ki, a konzolra.
warn() Figyelmeztető üzenetet ad ki, a konzolra.


Vissza oldal elejére.


8. w3schools dátummódszerek

dátummódszerek és -tulajdonságok
Name Leírás
constructor Dateobjektum, prototípusát létrehozó függvényt adja vissza.
getDate() Hónap napját adja vissza (1-31).
getDay() Hét napját adja vissza (0-6-ig).
getFullYear() Évet adja vissza.
getHours() Órát adja vissza (0-23-ig).
getMilliseconds() Ezredmásodperceket ad vissza (0-999).
getMinutes() Perceket adja vissza (0-59).
getMonth() Hónapot adja vissza (0-11).
getSeconds() Másodperceket adja vissza (0-59).
getTime() Visszaadja 1970. január 1. éjfél óta eltelt ezredmásodpercek számát,
és egy megadott dátumot.
getTimezoneOffset() Az UTC idő és a helyi idő közötti időeltérést adja vissza, percben.
getUTCDate() Hónap napját adja vissza, az egyetemes idő szerint (1-31).
getUTCDay() Hét napját adja vissza, az egyetemes idő szerint (0-6-ig).
getUTCFullYear() Évszámot adja vissza, az egyetemes idő szerint.
getUTCHours() Órát adja vissza az egyetemes idő szerint (0-23).
getUTCMilliseconds() Ezredmásodperceket ad vissza, az univerzális idő szerint (0-999)
getUTCMinutes() Perceket adja vissza, az egyetemes idő szerint (0-59)
getUTCMonth() Hónapot adja vissza, az egyetemes idő szerint (0-11).
getUTCSeconds() Másodperceket adja vissza, az univerzális idő szerint (0-59).
getYear() Elavult. Használja helyette a getFullYear() metódust.
now() Az 1970. január 1. éjfél óta eltelt ezredmásodpercek számát adja vissza.
parse() Elemez egy dátum karakterláncot, és visszaadja
az 1970. január 1. óta eltelt, ezredmásodpercek számát.
prototype Lehetővé teszi tulajdonságok és metódusok hozzáadását, egy objektumhoz.
setDate() Beállítja a dátum objektum, hónapjának napját
setFullYear() Beállítja a dátum objektum, évét.
setHours() Beállítja a dátum objektum, óráját.
setMilliseconds() Beállítja a dátumobjektum, ezredmásodpercét.
setMinutes() Beállítja a dátumobjektum, perceit.
setMonth() Beállítja a dátumobjektum, hónapját.
setSeconds() Beállítja a dátumobjektum, másodperceit.
setTime() Dátumot, meghatározott számú ezredmásodpercre állítja be,
1970. január 1. után/előtt.
setUTCDate() Beállítja a dátumobjektum hónapjának napját, az egyetemes idő szerint.
setUTCFullYear() Beállítja a dátumobjektum évét, az egyetemes idő szerint.
setUTCHours() Beállítja a dátumobjektum óráját, az egyetemes idő szerint.
setUTCMilliseconds() Beállítja a dátumobjektum ezredmásodpercét, az univerzális idő szerint.
setUTCMinutes() Beállítja a dátumobjektum perceit, az egyetemes idő szerint.
setUTCMonth() Beállítja a dátumobjektum hónapját, az egyetemes idő szerint.
setUTCSeconds() Beállítja a dátumobjektum másodperceit, az egyetemes idő szerint
setYear() Elavult. Használja helyette a setFullYear() metódust.
toDateString() A Date objektum dátumrészét, olvasható karakterláncra alakítja.
toGMTString() Elavult. Használja helyette a toUTCString() metódust.
toISOString() Dátumot, karakterláncként adja vissza, az ISO szabvány szerint.
toJSON() Dátumot, karakterláncként adja vissza, JSON-dátumként formázva.
toLocaleDateString() Date objektum dátum részét adja vissza karakterláncként,
a területi beállításokat használva.
toLocaleTimeString() Date objektum időbeli részét adja vissza karakterláncként,
a területi beállításokat használva.
toLocaleString() Dátumobjektumot karakterláncra alakítja,
a területi beállítási konvenciók használatával.
toString() Dátumobjektumot, karakterláncra alakítja.
toTimeString() Dateobjektum időbeli részét, karakterláncra alakítja.
toUTCString() Dateobjektumot karaktersorozattá alakítja, az egyetemes idő szerint
UTC() Egy dátum, ezredmásodperceinek számát adja vissza,
1970. január 1. éjfél óta, UTC idő szerint.
valueOf() Egy Dateobjektum, primitív értékét adja vissza.Vissza oldal elejére.


9. w3schools Dokument

Dokumentumobjektum tulajdonságai és módszerei
A következő tulajdonságok és módszerek használhatók HTML dokumentumokon:
Property / Módszer Leírás
activeElement Dokumentum aktuálisan fókuszált elemét, adja vissza.
addEventListener() Eseménykezelőt csatol, a dokumentumhoz.
adoptNode() Átvesz egy csomópontot, egy másik dokumentumból.
anchors Elavult.
applets Elavult.
baseURI Dokumentum, abszolút alap URI-ját adja vissza.
body Beállítja vagy visszaadja a dokumentum törzsét "body" (A <body> elemet).
charset Elavult.
characterSet Visszaadja a dokumentum, karakterkódolását.
close() Bezárja a document.open() paranccsal korábban megnyitott,
kimeneti adatfolyamot.
cookie Visszaadja a dokumentumban lévő, összes cookie név/érték párját.
createAttribute() Létrehoz egy attribútum csomópontot.
createComment() Létrehoz egy megjegyzés csomópontot, a megadott szöveggel.
createDocumentFragment()Üres dokumentumtöredék csomópontot hoz létre.
createElement() Létrehoz egy elem csomópontot.
createEvent() Új eseményt hoz létre.
createTextNode() Szöveg csomópontot hoz létre.
defaultView Visszaadja a dokumentumhoz társított ablakobjektumot,
vagy nullát, ha nem érhető el.
designMode Azt szabályozza, hogy a teljes dokumentum szerkeszthető legyen-e, vagy sem.
doctype A dokumentumhoz társított, dokumentumtípus-nyilatkozatot adja vissza.
documentElement A dokumentum, dokumentumelemét adja vissza (a <html> elemet).
documentMode Elavult.
documentURI Beállítja vagy visszaadja a dokumentum helyét.
domain Dokumentumot betöltő, kiszolgáló tartománynevét adja vissza.
domConfig Elavult.
embeds Az összes <embed> eleme, a dokumentumnak.
execCommand() Elavult.
forms Az összes űrlap <form> elem, a dokumentumban.
getElementById() Visszaadja azt az elemet, amely az ID attribútumot tartalmazza,
a megadott értékkel.
getElementsByClassName()A megadott osztálynévvel rendelkező,
összes elemet tartalmazó HTMLCollection-t ad vissza.
getElementsByName() NodeList-et ad vissza, amely tartalmazza az összes megadott nevű elemet.
getElementsByTagName() HTMLCollection-t ad vissza, amely tartalmazza
a megadott címkenévvel rendelkező összes elemet.
hasFocus() Egy logikai értéket ad vissza, jelezve, hogy a dokumentum fókuszban van-e.
head <head> a dokumentum eleme.
images Összes <img> elem, a dokumentumban.
implementation Dokumentumot kezelő, DOMIimplementation objektumot adja vissza.
importNode() Csomópontot importál, egy másik dokumentumból.
inputEncoding Elavult
lastModified Dokumentum legutóbbi módosításának dátumát és időpontját adja vissza.
links Összes olyan <a> és <area> elem a dokumentumban,
melyek rendelkeznek href attribútummal.
normalize() Eltávolítja az üres szöveg csomópontokat, és összekapcsolja
a szomszédos csomópontokat.
normalizeDocument() Elavult
open() Megnyit egy HTML kimeneti adatfolyamot,
a document.write() kimenetének összegyűjtéséhez.
querySelector() Azt az első elemet adja vissza, amely megfelel
a dokumentumban megadott, CSS-választó(k)nak.
querySelectorAll() Statikus NodeList-et ad vissza, amely tartalmazza az összes olyan elemet,
amely megfelel a dokumentumban megadott CSS-választó(k)nak.
readyState A dokumentum (betöltési) állapotát adja vissza.
referrer Az aktuális dokumentumot betöltött, dokumentum URL-jét adja vissza.
removeEventListener() Eltávolít egy eseménykezelőt a dokumentumból,
(amely az addEventListener() metódussal lett csatolva).
renameNode() Elavult
scripts <script> elemek száma, a dokumentumban.
strictErrorChecking Elavult
title Beállítja vagy visszaadja a dokumentum címét.
URL HTML-dokumentum, teljes URL-jét adja vissza.
write() HTML-kifejezéseket, vagy JavaScript-kódot ír, egy dokumentumba.
writeln() Ugyanaz, mint a write(), de minden utasítás után, újsor karaktert ad hozzá.Vissza oldal elejére.


10. w3schools DragEvent

DragEvent. Húzza az eseményeket
Event Előfordul Amikor
ondrag Egy elem húzása, folyamatban van.
ondragend Felhasználó befejezte, az elem húzását.
ondragenter Húzott elem, belép a célba.
ondragleave Húzott elem, elhagyja a célpontot.
ondragover Húzott elem, a célpont felett van.
ondragstart Felhasználó elkezd húzni, egy elemet.
ondrop Húzott elem, a célpontra kerül (elengedték, ledobták).

DragEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
dataTransfer Húzott vagy eldobott adatok.


Vissza oldal elejére.


11. w3schools Element

A következő tulajdonságok és módszerek használhatók minden HTML-elemen:
Az elem objektum A HTML DOM-ban az Element objektum egy HTML elemet képvisel,
például P, DIV, A, TABLE vagy bármely más HTML elemet.
Property / Módszer Leírás
accessKey Beállítja vagy visszaadja egy elem accesskey attribútumát
addEventListener() Eseménykezelőt csatol egy elemhez
appendChild() Új gyermekcsomópontot ad (hozzáfűz) egy elemhez
attributes Egy elem attribútumainak, NamedNodeMap-jét adja vissza
blur() Eltávolítja a fókuszt, egy elemről
childElementCount Egy elem, gyermekelemeinek számát adja vissza
childNodes Egy elem gyermekcsomópontjainak, NodeList-jét adja vissza
children Egy elem, gyermekelemeinek HTML-gyűjteményét adja vissza
classList Egy elem, osztálynevét/neveit adja vissza
className Beállítja vagy visszaadja egy elem, osztály attribútumának értékét
click() Egy elemre kattintást szimulál
clientHeight Elem magasságát adja vissza, beleértve a paddingot is
clientLeft Egy elem, bal szélének szélességét adja vissza
clientTop Egy elem, felső szegélyének szélességét adja vissza
clientWidth Egy elem szélességét adja vissza, beleértve a paddingot is.
cloneNode() Elemet klónoz.
closest() Megkeresi a DOM-fában a legközelebbi elemet,
amely megfelel egy CSS-választónak.
compareDocumentPosition() Két elem, dokumentumpozícióját hasonlítja össze.
contains() Igaz értéket ad vissza, ha egy csomópont, egy csomópont leszármazottja.
contentEditable Beállítja vagy visszaadja, hogy egy elem tartalma, szerkeszthető-e vagy sem.
dir Beállítja vagy visszaadja, egy elem dir attribútumának értékét.
firstChild Egy elem, első gyermek csomópontját adja vissza.
firstElementChild Egy elem, első gyermekelemét adja vissza.
focus() Egy elemre fókuszál.
getAttribute() Egy elem, attribútumának értékét adja vissza.
getAttributeNode() Egy attribútum csomópontot ad vissza.
getBoundingClientRect() Egy elem méretét és a nézetablakhoz viszonyított helyzetét adja vissza
getElementsByClassName() Egy adott osztálynévvel rendelkező gyermekelemek, gyűjteményét adja vissza
getElementsByTagName() Egy adott címkenévvel rendelkező gyermekelemek, gyűjteményét adja vissza
hasAttribute() Igaz értéket ad vissza, ha egy elemnek adott attribútuma van
hasAttributes() Igaz értéket ad vissza, ha egy elemnek bármilyen attribútuma van
hasChildNodes() Igaz értéket ad vissza, ha egy elemnek van gyermekcsomópontja
id Beállítja vagy visszaadja egy elem id attribútumának értékét
innerHTML Beállítja vagy visszaadja egy elem tartalmát
innerText Beállítja vagy visszaadja egy csomópont és leszármazottai szöveges tartalmát
insertAdjacentElement() Új HTML-elemet szúr be egy elemhez viszonyított pozícióba
insertAdjacentHTML() HTML formátumú szöveget szúr be az elemhez viszonyított pozícióba
insertAdjacentText() Szöveg beszúrása, egy elemhez viszonyított pozícióba
insertBefore() Új gyermekcsomópontot szúr be, egy meglévő gyermekcsomópont elé
isContentEditable Igaz értéket ad vissza, ha egy elem tartalma szerkeszthető
isDefaultNamespace() Igaz értéket ad vissza, ha egy adott névtér-URI az alapértelmezett
isEqualNode() Ellenőrzi, hogy két elem egyenlő-e
isSameNode() Ellenőrzi, hogy két elemnek ugyanaz-e a csomópont
isSupported() Elavult.
lang Beállítja vagy visszaadja egy elem lang attribútumának értékét
lastChild Egy elem, utolsó gyermek csomópontját adja vissza
lastElementChild Egy elem, utolsó gyermekelemét adja vissza
matches() Igaz értéket ad vissza, ha egy elemnél egy adott CSS-szelektor egyezik
namespaceURI Egy elem névterének URI-ját adja vissza
nextSibling A következő csomópontot adja vissza, ugyanazon a csomópontfa szintjén
nextElementSibling A következő elemet adja vissza ugyanazon a csomóponti fa szinten
nodeName Egy csomópont nevét adja vissza
nodeType Egy csomópont csomóponttípusát adja vissza
nodeValue Beállítja vagy visszaadja egy csomópont értékét
normalize() Összekapcsolja a szomszédos szövegcsomópontokat, és eltávolítja
az üres szövegcsomópontokat egy elemből
offsetHeight Egy elem magasságát adja vissza,
beleértve a paddingot, a keretet és a görgetősávot
offsetWidth Egy elem szélességét adja vissza,
beleértve a paddingot, a keretet és a görgetősávot
offsetLeft Egy elem vízszintes eltolási pozícióját adja vissza
offsetParent Egy elem, eltolási tárolóját adja vissza
offsetTop Egy elem, függőleges eltolási pozícióját adja vissza
outerHTML Beállítja vagy visszaadja egy elem tartalmát
(beleértve a kezdő és a záró címkét)
outerText Beállítja vagy visszaadja egy csomópont és leszármazottai külső szövegtartalmát
ownerDocument Egy elem, gyökérelemét (dokumentumobjektumát) adja vissza
parentNode Egy elem szülőcsomópontját adja vissza
parentElement Egy elem szülőelem csomópontját adja vissza
previousSibling Az előző csomópontot adja vissza ugyanazon a csomópontfa szinten
previousElementSibling Az előző elemet adja vissza ugyanazon a csomóponti fa szinten
querySelector() Az első olyan gyermekelemet adja vissza,
amelyik megfelel a CSS-választó(k)nak
querySelectorAll() Minden olyan gyermekelemet visszaad,
amely megfelel a CSS-választó(k)nak
remove() Eltávolít egy elemet a DOM-ból
removeAttribute() Eltávolít egy attribútumot egy elemből
removeAttributeNode() Eltávolít egy attribútum csomópontot,
és visszaadja az eltávolított csomópontot
removeChild() Eltávolít egy gyermek csomópontot egy elemből.
removeEventListener() Eltávolítja az addEventListener() metódussal csatolt eseménykezelőt.
replaceChild() Lecserél egy gyermek csomópontot egy elemben.
scrollHeight Egy elem teljes magasságát adja vissza, beleértve a kitöltést is.
scrollIntoView() Görgeti az elemet, a böngészőablak látható területére.
scrollLeft Beállítja vagy visszaadja, hogy egy elem tartalma,
mennyi pixel legyen vízszintesen görgetve.
scrollTop Beállítja vagy visszaadja, hogy egy elem tartalma,
mennyi pixel legyen függőlegesen görgetve.
scrollWidth Az elem teljes szélességét adja vissza, beleértve a kitöltést is.
setAttribute() Beállítja vagy módosítja az attribútum értékét.
setAttributeNode() Beállít vagy módosít egy attribútum csomópontot.
style Beállítja vagy visszaadja egy elem style attribútumának értékét.
tabIndex Beállítja vagy visszaadja egy elem tabindex attribútumának értékét.
tagName Egy elem címkenevét adja vissza.
textContent Beállítja vagy visszaadja egy csomópont és leszármazottai szöveges tartalmát.
title Beállítja vagy visszaadja egy elem title attribútumának értékét.
toString() Egy elemet, karakterlánccá alakít.


Vissza oldal elejére.


12. w3schools error

Hiba az objektum tulajdonságaiban
Property - Tulajdonság Leírás
name Hibanevet állít be vagy visszaad
message Hibaüzenetet állít be vagy visszaad (karakterlánc)

Hibanevek
Hiba neve Leírás
EvalError Elavult – használja helyette a SyntaxError-t
RangeError Egy szám "határon kívül" történt
ReferenceError Törvénytelen hivatkozás történt

Szintaktikai hiba Szintaktikai hiba történt
TypeError Típushiba történt
URIEhiba Hiba történt az encodeURI() függvényben


Vissza oldal elejére.


13. w3schools event Esemény

Esemény Objektum Események
Event Előfordul Amikor
abort A média betöltése megszakad
afterprint Egy oldal nyomtatása megkezdődött
beforeprint Egy oldal nyomtatása készül
beforeunloadA dokumentum kirakodása előtt
canplay A böngésző elindíthatja a média lejátszását (elég pufferelt a kezdéshez)
canplaythrough A böngésző pufferelési leállás nélkül képes lejátszani a médiát
change Az űrlapelemek tartalma megváltozott
ended Egy média a végére ért ("köszönöm, hogy meghallgattál")
error Hiba történt egy fájl betöltése közben
fullscreenchangeEgy elem, teljes képernyős módban jelenik meg
fullscreenerror Egy elem, nem jeleníthető meg teljes képernyős módban
input Egy elem, felhasználói bevitelt kap
invalid Egy elem érvénytelen.
load Egy objektum betöltődött.
loadeddata A média adatok betöltődnek.
loadedmetadata A metaadatok (például a méretek és az időtartam) betöltődnek.
message Üzenet érkezik az eseményforráson keresztül.
offline A böngésző elkezd offline üzemmódban működni.
online A böngésző elkezd online működni.
open Megnyílik a kapcsolat az eseményforrással
pause Egy adathordozó szünetel
play Egy adathordozó elindult, vagy már nincs szünetelve
playing A szüneteltetés vagy pufferelés után egy média lejátszása folyik
progress A böngésző letölti a médiaadatokat
ratechange A média lejátszási sebessége megváltozik
resize A dokumentumnézet átméretezésre kerül
reset Egy űrlap visszaállításra kerül.
scroll Egy görgetősáv görgetés alatt áll
search Valami be van írva a keresőmezőbe
seeked Az új pozícióba való ugrás befejeződött
seeking Megkezdődik az ugrás új pozícióba
select A felhasználó kiválaszt egy szöveget
show A <menü> elem helyi menüként jelenik meg
stalled A böngésző nem elérhető médiaadatokat próbál beszerezni
submit Beküldésre kerül egy űrlap
suspend A böngésző szándékosan nem kap médiaadatokat
timeupdate A lejátszási pozíció megváltozott (a felhasználó a média másik pontjára költözik)
toggle A felhasználó megnyit vagy bezár egy <details> elemet
unload Egy oldal, ki lett töltve
waiting Egy adathordozó szünetel, de várhatóan folytatódik (pl. pufferelés)
volumechange A média hangereje megváltozott (beleértve a némítást is)

Az esemény tulajdonságai és módszerei
Property/ MódszerLeírás
bubbles Azt adja eredményül, hogy egy adott esemény buborékos-e vagy sem.
cancelBubble Beállítja vagy visszaadja, hogy az eseménynek feljebb kell-e terjednie
a hierarchiában vagy sem.
cancelable Visszaadja, hogy egy esemény alapértelmezett művelete
megakadályozható-e vagy sem.
composed Visszaadja, hogy az esemény összeállított-e vagy sem.
createEvent() Új eseményt hoz létre.
composedPath() Visszaadja az esemény útvonalát.
currentTarget Azt az elemet adja vissza, amelynek eseményfigyelői kiváltották az eseményt.
defaultPrevented Visszaadja, hogy a preventDefault() metódus,
meghívásra került-e az eseményhez.
eventPhase Visszaadja, hogy az eseményfolyam melyik fázisa van éppen kiértékelés alatt.
isTrusted Azt adja vissza, hogy egy esemény megbízható-e vagy sem.
preventDefault() Törli az eseményt, ha az törölhető, ami azt jelenti, hogy az
eseményhez tartozó alapértelmezett művelet, nem történik meg.
stopImmediatePropagation()Megakadályozza, hogy ugyanazon esemény többi hallgatóját felhívják.
stopPropagation() Megakadályozza az esemény további terjedését az eseményfolyamat során.
target Az eseményt kiváltó elemet adja vissza.
timeStamp Az esemény létrehozásának időpontját adja vissza
(ezredmásodpercben a korszakhoz képest).
type Az esemény nevét adja vissza.Vissza oldal elejére.


14. w3schools Fókusz

Fókuszban az események
Event Előfordul Amikor
onblur Egy elem, elveszti a fókuszt.
onfocus Egy elem, fókuszba kerül.
onfocusin Egy elem, hamarosan fókuszba kerül.
onfocusout Egy elem, hamarosan elveszíti a fókuszát.

FocusEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
relatedTarget Az eseményt kiváltó elem.


Vissza oldal elejére.


15. w3schools Geolocation

A Geolocation API közzététele,
a navigator.geolocation objektumon keresztül történik
Geolocation Object Properties
Property - Tulajdonság Leírás
coordinates Visszaadja az eszköz helyzetét és magasságát a Földön
position Visszaadja az érintett eszköz pozícióját egy adott időpontban.
positionError A földrajzi helymeghatározó eszköz használata során fellépő hiba okát adja vissza.
positionOptions Leír egy objektumot,
amely paraméterként átadandó paramétertulajdonságokat tartalmaz
Geolocation.getCurrentPosition() és Geolocation.watchPosition()

Geolocation Object Methods
Method Leírás
clearWatch() A korábban telepített hely/hibafigyelő kezelők regisztrációjának törlése
a Geolocation.watchPosition() segítségével.
getCurrentPosition()Visszaadja az eszköz aktuális pozícióját
watchPosition() Egy óraazonosító értéket ad vissza, amely felhasználható a regisztráció törlésére
kezelőt a Geolocation.clearWatch() metódusnak való átadásával.


Vissza oldal elejére.


16. w3schools globális

globális módszerei és tulajdonságai
Mivel ezek a metódusok globálisak, és a globális objektum a böngészőablak,
ezek a metódusok valójában ablakmetódusok.
isNaN() ugyanaz, mint a window.isNaN().
Name Leírás
decodeURI() Dekódol egy URI-t.
decodeURIComponent() Dekódol egy URI komponenst.
encodeURI() URI-t kódol
encodeURIComponent()URI komponenst kódol
escape() Elavult. Használja helyette:
encodeURI()
encodeURIComponent()
eval() Kiértékeli a karakterláncot, és úgy hajtja végre, mintha szkriptkód lenne.
Infinity Numerikus érték, amely pozitív/negatív végtelent jelent.
isFinite() Meghatározza, hogy egy érték véges, és törvényes szám-e.
isNaN() Meghatározza, hogy egy érték illegális szám-e
NaN "Nem szám" érték.
Number() Egy objektum értékét, számmá alakítja.
parseFloat() Elemez egy karakterláncot, és egy lebegőpontos számot ad vissza.
parseInt() Elemez egy karakterláncot, és egy egész számot ad vissza.
String() Egy objektum értékét, karakterlánccá alakítja.
undefined Jelzi, ha egy változóhoz, nem rendeltek értéket.
unescape() Elavult. Használja helyette:
decodeURI()
decodeURIComponent()Vissza oldal elejére.


17. w3schools Hashchange

Hashchange események
Event Előfordul Amikor
onhashchange Változások történtek, egy URL horgony részében

HashChangeEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
newURL A dokumentum URL-je, a hash módosítása után.
oldURL A dokumentum URL-je, a kivonat módosítása előtt.


Vissza oldal elejére.


18. w3schools HTMLCollection.

A HTMLCollection szinte ugyanaz, mint a NodeList .
Tulajdonságok és módszerek.
A következő tulajdonságok és módszerek használhatók egy HTMLCollection-ben:
Name Leírás
length HTMLCollection, elemeinek számát adja vissza.
item() Adott indexen lévő, elemet adja vissza.
namedItem() A megadott azonosítójú, elemet adja vissza.


Vissza oldal elejére.


19. w3schools history

Történelem objektum tulajdonságai és módszerei.
Az előzményobjektum a felhasználó által felkeresett URL-eket
tartalmazza (a böngészőablakban).
Property/ Módszer Leírás
back() Betölti az előző URL-t (oldalt), az előzmények listájából.
forward() Betölti a következő URL-t (oldalt), az előzmények listájából.
go() Betölt egy számmal megadott URL-t (oldalt), az előzmények listájából.
length Az előzmények listájában szereplő URL-ek (oldalak), számát adja vissza.


Vissza oldal elejére.


20. w3schools inputevent

Az InputEvent objektum egy bemeneti elem megváltoztatásakor,
bekövetkező eseményeket kezeli.
Property - Tulajdonság Returns
data A beillesztett karakterek.
dataTransfer A beszúrt/törölt adatokkal kapcsolatos információkat tartalmazó objektum.
inputType A változtatás típusa. ("beszúrás, inserting" vagy "törlés, deleting").
isComposing Ha az esemény állapota, komponálás-e vagy sem.

InputEvent Methods
Method - Módszer Returns
getTargetRanges() A "beillesztés, insertion/deletion törlés" által érintett céltartományokat tartalmazó tömb.


Vissza oldal elejére.


21. w3schools JSON

JSON-módszerek
Method - Módszer Leírás
parse() Elemez egy JSON karakterláncot, és visszaad egy JavaScript objektumot.
stringify() Alakítsa át a JavaScript-objektumot, JSON-karakterlánccá.


Vissza oldal elejére.


22. w3schools KeyboardEvent

Billentyűzet események
Event Előfordul Amikor
onkeydown A felhasználó megnyom, egy billentyűt.
onkeypress A felhasználó megnyom, egy billentyűt.
onkeyup A felhasználó elenged, egy billentyűt.

KeyboardEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
altKey ALT billentyűt lenyomták.
charCode Elavult (ne használja).
code Az eseményt kiváltó billentyű, kulcs kódja.
ctrlKey CTRL billentyűt lenyomták.
isComposing Esemény állapota, komponálás-e vagy sem.
key Az eseményt kiváltó billentyű, kulcs értéke.
keyCode Elavult (ne használja).
location Egy billentyű helye a billentyűzeten, vagy az eszközön.
metaKey Ha megnyomták, a META gombot.
repeat Ha egy billentyűt többször lenyomva tartanak, vagy sem.
shiftKey SHIFT billentyűt lenyomták.
which Elavult (ne használja).

KeyboardEvent Methods
Method - Módszer Leírás
getModifierState() Igaz értéket ad vissza, ha a megadott kulcs aktiválva van.Vissza oldal elejére.


23. w3schools Location

Ablak helye.
információkat tartalmaz az aktuális URL-ről.
Property - Tulajdonság Leírás
hash Beállítja vagy visszaadja az URL horgony részét (#).
host Beállítja vagy visszaadja egy URL gazdagépnevét és portszámát.
hostname Beállítja vagy visszaadja egy URL gazdagépnevét.
href Beállítja vagy visszaadja a teljes URL-t.
origin Egy URL protokollját, gazdagépnevét és portszámát adja vissza.
pathname Beállítja vagy visszaadja az URL elérési útját.
port Beállítja vagy visszaadja az URL portszámát.
protocol Beállítja vagy visszaadja egy URL protokollját.
search Beállítja vagy visszaadja az URL lekérdezési karakterlánc részét.

Location Object Methods
Method - Módszer Leírás
assign() Új dokumentumot tölt be.
reload() Újratölti az aktuális dokumentumot.
replace() Lecseréli az aktuális dokumentumot egy újra.


Vissza oldal elejére.


24. w3schools math. Matematika.

w3schools Matematika.
Matematikai objektum módszerek és tulajdonságok
Name Leírás
abs(x) Az x abszolút értékét adja vissza.
acos(x) Az x arckoszinuszát adja vissza, radiánban.
acosh(x) Az x hiperbolikus arckozinuszát adja eredményül.
asin(x) Az x arcszinuszát adja vissza, radiánban.
asinh(x) Az x hiperbolikus arcszinuszát adja eredményül
atan(x) Az x arctangensét adja vissza számértékként, -PI/2 és PI/2 radián között.
atan2(y, x) Az argumentumok hányadosának arctangensét adja eredményül.
atanh(x) Az x hiperbolikus arctangensét adja eredményül.
cbrt(x) Az x köbgyökét adja eredményül.
ceil(x) Az x-et, felfelé kerekíti a legközelebbi egész számra.
clz32(x) A bevezető nullák számát adja eredményül x 32 bites bináris ábrázolásában.
cos(x) Visszaadja x koszinuszát (x radiánban van megadva)
cosh(x) Az x hiperbolikus koszinuszát adja eredményül.
E Az Euler-számot adja vissza (kb. 2,718)
exp(x) Az Ex értékét adja vissza.
expm1(x) Az Ex mínusz 1 értékét adja vissza.
floor(x) Az x-et, lefelé kerekíti a legközelebbi egész számra.
fround(x) Egy szám legközelebbi (32 bites egyszeres pontosságú)
lebegőpontos reprezentációját adja vissza.
LN2 A 2 természetes logaritmusát adja vissza (kb. 0,693).
LN10 A 10 természetes logaritmusát adja vissza (kb. 2,302).
log(x) Az x természetes logaritmusát adja eredményül.
log10(x) Az x, 10-es bázisú logaritmusát adja eredményül.
LOG10E Az E, 10 alapú logaritmusát adja vissza (kb. 0,434).
log1p(x) Az 1 + x természetes logaritmusát adja eredményül.
log2(x) Az x 2-es bázisú logaritmusát adja eredményül.
LOG2E Az E, 2-es bázisú logaritmusát adja vissza (kb. 1,442).
max(x1,x2,..) A megadottak közül, legnagyobb értékű számot adja vissza.
min(x1,x2,..) A megadottak közül, legalacsonyabb értékű számot adja vissza.
PI PI-t ad vissza (kb. 3,14).
pow(x, y) Az x értékét, y hatványára emelve, adja vissza.
random() 0 és 1 közötti, véletlen számot ad vissza.
round(x) Az x-et, a legközelebbi egész számra kerekíti.
sign(x) Egy szám előjelét adja vissza (ellenőrzi, hogy pozitív, negatív vagy nulla).
sin(x) Az x, szinuszát adja eredményül (x radiánban van megadva).
sinh(x) Az x, hiperbolikus szinuszát adja eredményül.
sqrt(x) Az x, négyzetgyökét adja eredményül.
SQRT1_2 Az 1/2 négyzetgyökét adja vissza (kb. 0,707).
SQRT2 A 2 négyzetgyökét adja vissza (kb. 1,414).
tan(x) Egy szög, érintőjét adja vissza.
tanh(x) Egy szám, hiperbolikus tangensét adja eredményül.
trunc(x) Egy (x)szám, egész részét adja vissza.Vissza oldal elejére.


25. w3schools MouseEvent

MouseEvent objektum, azokat az eseményeket kezeli, amelyek akkor fordulnak elő,
amikor az egér interakcióba lép a HTML-dokumentummal.
Event Előfordul Amikor
onclick A felhasználó rákattint egy elemre.
oncontextmenu A felhasználó jobb gombbal kattint egy elemre.
ondblclick A felhasználó duplán kattint egy elemre.
onmousedown Az egérgombot egy elem fölött lenyomjuk.
onmouseenter Az egérmutató egy elemre lép.
onmouseleave Az egérmutató kimozdul egy elemből.
onmousemove Az egérmutató egy elem felett mozog.
onmouseout Az egérmutató kimozdul egy elemből.
onmouseover Az egérmutató egy elemre mozog.
onmouseup Egy elem felett, elengedjük az egérgombot.

MouseEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
altKey Megnyomja az ALT billentyűt
button Melyik egérgombot kell megnyomni.
buttons Melyik egérgombot nyomták meg.
clientX Az egérmutató X koordinátája (ablak relatív)
clientY Az egérmutató Y koordinátája (ablak relatív)
ctrlKey Ha a CTRL billentyűt lenyomjuk, egérbillentyű lenyomásakor.
detail Részletek egy eseményről.
metaKey Ha a META billentyűt lenyomjuk, egérbillentyű lenyomásakor.
offsetX Az egérmutató X koordinátája (cél relatív).
offsetY Az egérmutató Y koordinátája (cél relatív).
pageX Az egérmutató X koordinátája (dokumentum relatív).
pageY Az egérmutató Y koordinátája (dokumentum relatív).
relatedTarget Az egéreseményt kiváltó elem.
screenX Az egérmutató X koordinátája (a képernyő relatíve)
screenY Az egérmutató Y koordinátája (a képernyő relatíve)
shiftKey Ha a SHIFT billentyűt lenyomjuk, egérbillentyű lenyomásakor.
which Elavult az egéreseményeknél, (ne használja).
Használja helyette a button tulajdonságot.Vissza oldal elejére.


26. w3schools Navigátor

Navigátor objektum tulajdonságai.
Információkat tartalmaz a böngészőről.
Property - Tulajdonság Leírás
appCodeName A böngésző kódnevét adja vissza.
appName A böngésző nevét adja vissza.
appVersion Visszaadja a böngésző verzióját.
cookieEnabledIgaz értéket ad vissza, ha a böngésző cookie-k engedélyezve vannak.
geolocation Egy földrajzi helymeghatározási objektumot ad vissza a felhasználó helyéhez.
language Visszaadja a böngésző nyelvét.
onLine Igaz értéket ad vissza, ha a böngésző online állapotban van.
platform Visszaadja a böngésző platformot.
product A böngészőmotor, nevét adja vissza.
userAgent A böngésző felhasználói ügynök fejlécét adja vissza.

Navigátor objektum módszerek
Method - Módszer Leírás
javaEnabled() Igaz értéket ad vissza, ha a böngészőben engedélyezve van a Java
taintEnabled() Eltávolítva a JavaScript 1.2-es verziójában (1999).Vissza oldal elejére.


27. w3schools number.

JavaScript számmódszerek és tulajdonságok.
A számok írhatók tizedesjegyekkel vagy anélkül.
Extra nagy vagy extra kis számok írhatók tudományos (exponens) jelöléssel.
Name Leírás
constructor A JavaScript Number prototípusát létrehozó függvényt adja vissza
EPSILON Az 1, és az 1-nél nagyobb, legkisebb szám közötti különbséget adja eredményül
isFinite() Ellenőrzi, hogy az érték, véges szám-e.
isInteger() Ellenőrzi, hogy az érték, egész szám-e.
isNaN() Ellenőrzi, hogy egy érték, szám-e. NaN.
isSafeInteger() Ellenőrzi, hogy egy érték, biztonságos egész szám-e.
MAX_SAFE_INTEGER A maximális biztonságos egész számot adja vissza JavaScriptben.
MIN_SAFE_INTEGER A minimális biztonságos egész számot adja vissza JavaScriptben.
MAX_VALUE A JavaScriptben lehetséges, legnagyobb számot adja vissza.
MIN_VALUE A JavaScriptben lehetséges, legkisebb számot adja vissza.
NaN "Nem szám" értéket jelent.
NEGATIVE_INFINITY Negatív végtelent jelent (túlcsorduláskor visszaadva).
POSITIVE_INFINITY A végtelent jelenti (túlcsorduláskor visszaadva).
parseFloat() Elemez egy karakterláncot, melyből az első számot adja vissza.
parseInt() Elemez egy karakterláncot vagy számokat, és csak az egész számot adja vissza.
prototype Lehetővé teszi, tulajdonságok és metódusok hozzáadását egy objektumhoz.
toExponential(x) Egy számot, exponenciális jelöléssé alakít át.
toFixed(x) A tizedesvessző után, x számjegyből álló számot formáz.
toLocaleString() A számokat karakterláncokká alakítja, a területi beállítások alapján.
toPrecision(x) Egy számot, megadott x hosszúságúra formáz.
toString() Egy számot, karakterláncra alakít át.
valueOf() Egy szám, primitív értékét adja vissza.Vissza oldal elejére.


28. w3schools operátorok.

Különféle típusú, JavaScript-operátorok léteznek:
 - Aritmetikai operátorok
 - Hozzárendelés operátorok
 - Összehasonlító operátorok
 - Logikai operátorok
 - Feltételes operátorok
 - Típus Operátorok
Aritmetikai operátorok.
OperName Példa Eredmények
+Addition x = y + 2 y=5, x=7
-Subtractionx=y-2 y=5, x=3
*Multiplicationx=y*2 y=5, x=10
**Exponentiation
ES2016
x=y**2 y=5, x=25
/Division x = y / 2 y=5, x=2.5
%Remainderx = y % 2 y=5, x=1
++Pre incrementx = ++y y=6, x=6
++Post incrementx = y++ y=6, x=5
--Pre decrementx = --y y=4, x=4
--Post decrementx = y-- y=4, x=5
Hozzárendelési operátorok.
A hozzárendelési operátorok értéket rendelnek a JavaScript-változókhoz.
Tekintettel arra, hogy x = 10 és y = 5 , az alábbi táblázat magyarázza a hozzárendelési operátorokat.
Oper Példa Ugyanaz Eredmény
= x = y x = y x = 5
+= x += y x = x + y x = 15
-= x -= y x = x - y x = 5
*= x *= y x = x * y x = 50
/= x /= y x = x / y x = 2
%= x %= y x = x % y x = 0
: x: 45 size.x = 45 x = 45

Karakterlánc operátorok.
A + operátor és a += operátor is használható karakterláncok összefűzésére (adására).
Péda karakterláncra: t1 = "Jó"; t2 = "Reggel"; és t3 = "";
az alábbi táblázat magyarázza az operátorokat.
Oper Példa - t1 - - t2 - - t3 -
+ t3 = t1 + t2 "Jó" "Reggel" "Jó Reggel"
+= t1 += t2 "Jó Reggel" "Reggel"
Összehasonlító operátorok.
Az összehasonlító operátorokat logikai utasításokban használják a változók vagy
értékek közötti egyenlőség vagy különbség meghatározására.
Tekintettel arra, hogy x = 5 , az alábbi táblázat magyarázza az összehasonlító operátorokat.
Oper Neve Comparing Eredmények
== equal to x == 8 false
== equal to x == 5 true
=== equal value and type x === "5" false
=== equal value and type x === 5 true
!= not equal x != 8 true
!== not equal value or type x !== "5" true
!== not equal value or type x !== 5 false
> greater than x > 8 false
< less than x < 8 true
>= greater or equal to x >= 8 false
<= less or equal to x <= 8 true
Feltételes (Terner) operátor.
A feltételes operátor értéket rendel egy változóhoz egy feltétel alapján.
Syntax Példa
(condition) ? x : y (z < 18) ? x : y
Logikai operátorok.
A logikai operátorok a változók vagy értékek közötti logikát határozzák meg.
Tekintettel arra, hogy x = 6 és y = 3 , az alábbi táblázat magyarázza a logikai operátorokat.
Oper Neve Példa
&& AND (x < 10 && y > 1) is true
|| OR (x === 5 || y === 5) is false
! NOT !(x === y) is true
JavaScript bitenkénti operátorok.
A bitoperátorok 32 bites számokon dolgoznak.
A műveletben szereplő bármely numerikus operandus 32 bites számmá alakul.
Az eredményt visszakonvertáljuk JavaScript-számmá.
Oper Neve Példa Ugyanaz Eredmény Decimal
& AND x = 5 & 1 0101 & 0001 00011
| OR x = 5 | 1 0101 | 0001 01015
~ NOT x = ~ 5 ~0101 101010
^ XOR x = 5 ^ 1 0101 ^ 0001 01004
<<Left shift x = 5 << 1 0101 << 1 101010
>> Right shift x = 5 >> 1 0101 >> 1 00102
>>> Unsigned right x = 5 >>> 1 0101 >>> 1 00102


Vissza oldal elejére.


29. w3schools PageTransition

A PageTransitionEvent objektum azokat az eseményeket kezeli,
amelyek akkor fordulnak elő,
amikor a felhasználó egy weboldalra navigál vagy onnan el.
Event Előfordul Amikor
pagehide A felhasználó elnavigál egy weboldalról.
pageshow A felhasználó egy weboldalra navigál.

PageTransitionEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
persisted Ha a weboldalt, a böngésző gyorsítótárazta.


Vissza oldal elejére.


30. w3schools PopState

A PopStateEvent objektum kezeli azokat az eseményeket,
amelyek akkor fordulnak elő,
amikor az ablak előzményei megváltoznak.
Event Előfordul Amikor
popstate Az ablak előzményei megváltoznak.

PopStateEvent tulajdonságai
Property - TulajdonságReturns
state Az előzménybejegyzések másolatát tartalmazó, objektum.


Vissza oldal elejére.


31. w3schools ProgressEvent

Haladás Események. A ProgressEvent objektum
a külső erőforrások betöltésekor előforduló eseményeket kezeli.
Event Előfordul Amikor
onerror Hiba történik egy külső fájl betöltése közben.
onloadstart A böngésző elkezdi keresni, a megadott fájlt.

ProgressEvent tulajdonságai.
Property - Tulajdonság Returns
lengthComputable Ha, a haladás hossza kiszámítható-e vagy sem.
loaded Mennyi munka van betöltve.
total A teljes betöltendő mennyiség.


Vissza oldal elejére.


32. w3schools RegExp

A reguláris kifejezés, azaz, egy karakterminta.
A mintát arra használják,
hogy mintaillesztő "keresés és csere" funkciókat hajtsanak végre a szövegen.
A JavaScriptben a RegExp objektum,
egy tulajdonságokkal és módszerekkel rendelkező minta.
Példa magyarázata:

w3schools     A keresendő minta
/w3schools/    Szabályos kifejezés
/w3schools/i   Kis- és nagybetűkre, nem érzékeny reguláris kifejezés
Módosítók
Módosítók a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére szolgáló és
globális keresések végrehajtására szolgálnak:
ModifierLeírás
g Globális egyezés végrehajtása
(az összes egyezés megkeresése ahelyett, hogy leállna az első találat után)
i Hajtsa végre, a kis- és nagybetűk közötti párosítást.
m Többsoros egyeztetés végrehajtása.
Zárójelek.
A zárójelek számos karaktert keresnek:
ExpressionLeírás
[abc] Keresse meg bármelyik zárójelek közötti karaktert.
[^abc] Keressen olyan karaktert, amely, nem a zárójelek között van.
[0-9] Keressen meg egy karaktert a zárójelek között (bármely számjegy).
[^0-9] Keressen olyan karaktert, amely, nem a zárójelek között van (bármilyen nem számjegy).
(x|y) Keresse meg a megadott alternatívák bármelyikét.
Metakarakterek
A metakarakterek különleges jelentésű karakterek:
MetacharacterLeírás
.Keressen egyetlen karaktert, kivéve az újsort <br> vagy a sorzárót <wbr>
\w Keress egy szó karaktert.
\W Keressen egy nem szóbeli karaktert.
\d Keressen egy számjegyet.
\D Keressen egy nem számjegyű karaktert
\s Keressen szóköz karaktert.
\S Keressen egy nem szóköz karaktert.
\b Keressen egyezést egy szó elején/végén, így kezdje: \bHI, így fejezze be: HI\b
\B Keress egyezést, de ne a szó elején/végén.
\0 Keressen egy NULL karaktert.
\n Keressen egy új sorkaraktert.
\f Find a form feed character. --- Keressen egy űrlaptáblázat-karaktert.
\r Find a carriage return character. ---- Keressen egy kocsivissza karaktert.
\t Find a tab character. --- Tabulátor karakter keresése.
\v Find a vertical tab character. --- Keressen egy függőleges tabulátor karaktert.
\xxx Keresse meg a xxx oktális szám által meghatározott, karaktert.
\xdd Keresse meg a dd hexadecimális szám által megadott, karaktert
\udddd Keresse meg a dddd hexadecimális számmal meghatározott, Unicode karaktert.
Kvantifikátorok (Az "n", bármilyen szám vagy karaktar lehet.)
QuantifierLeírás
n+ Megfelel minden olyan karakterláncnak, amely legalább egy "n"-értéket/adatot tartalmaz.
n* Megfelel minden olyan karakterláncnak, amely nulla vagy több n előfordulását tartalmazza.
n? Megfelel minden olyan karakterláncnak, amely nulla vagy egy n előfordulását tartalmazza
n{X} Megfelel minden olyan karakterláncnak, amely X n-ek sorozatát tartalmazza
n{X,Y} Megfelel minden olyan karakterláncnak, amely X és Y n sorozatot tartalmaz
n{X,} Megfelel minden olyan karakterláncnak, amely legalább X n-ből álló sorozatot tartalmaz.
n$ Tetszőleges karakterlánchoz illeszkedik, amelynek végén az "n" van.
^n Bármely karakterláncot illeszti az n-nel az elején.
?=n Megfelel minden olyan karakterláncnak, amelyet egy adott n karakterlánc követ.
?!n Megfelel minden olyan karakterláncnak, amelyet nem követ egy adott n karakterlánc.
RegExp objektum tulajdonságai
Property - Tulajdonság Leírás
constructor A RegExp objektum prototípusát létrehozó függvényt adja vissza.
global Ellenőrzi, hogy a "g" módosító be van-e állítva.
ignoreCase Ellenőrzi, hogy az "i" módosító be van-e állítva.
lastIndex Megadja azt az indexet, amelyen a következő egyezés indul.
multiline Ellenőrzi, hogy az "m" módosító be van-e állítva.
source A RegExp minta szövegét adja vissza.
RegExp objektum metódusok
Method - Módszer Leírás
compile() Elavult az 1.5-ös verzióban. Reguláris kifejezést állít össze.
exec() Tesztek egy karakterláncban lévő egyezésre. Visszaadja az első találatot.
test() Tesztek egy karakterláncban lévő egyezésre. Igaz vagy hamis értéket ad vissza.
toString() A reguláris kifejezés, karakterlánc-értékét adja vissza.Vissza oldal elejére.


33. w3schools screen.

A képernyőobjektum információkat tartalmaz,
a látogató képernyőjéről.
Képernyőobjektum tulajdonságai
Property - Tulajdonság Leírás
availHeight A képernyő magasságát adja vissza (kivéve a Windows tálcát).
availWidth A képernyő szélességét adja vissza (kivéve a Windows tálcát).
colorDepth Visszaadja a színpaletta bitmélységét a képek megjelenítéséhez.
height A képernyő teljes magasságát adja vissza.
pixelDepth A képernyő színfelbontását adja vissza (bit per pixelben).
width A képernyő teljes szélességét adja vissza.Vissza oldal elejére.


34. w3schools statements.

A HTML-ben, a JavaScript utasításokat, a webböngészőnek "végre kell hajtania".
Az utasításazonosítók fenntartott szavak,
és nem használhatók változónévként (vagy más dologként).
Az alábbi táblázat felsorolja, az összes JavaScript utasítás azonosítóját
Utasítások Leírás
break Kilép egy kapcsolóból vagy hurokból.
class Osztályt nyilvánít.
const Állandó értékű, változót deklarál.
continue Megszakít egy iterációt (a ciklusban), ha egy meghatározott feltétel előfordul,
és a ciklus következő iterációjával folytatja.
debugger Leállítja a JavaScript végrehajtását, és meghívja (ha elérhető) a hibakereső funkciót.
do ... while Végrehajt egy utasításblokkot, és megismétli a blokkot, amíg egy feltétel igaz.
for Számos alkalommal, átfut egy kódblokkon.
for ... in Végighurkol egy objektum tulajdonságain.
for ... of Végigfut egy iterálható objektum értékein.
function Egy függvényt deklarál.
if .. else .. else ifEgy feltételtől függően végrehajtandó utasításblokkot jelöl meg.
let Változót deklarál.
return Leállítja egy függvény végrehajtását, és értéket ad vissza a függvényből.
switch Különböző esetektől függően, végrehajtandó utasításblokkot jelöl meg.
throw Hibát dob (generál).
try ... catch ... finallyMegjelöli a végrehajtásra kerülő utasítások blokkját, ha hiba történik a try blokkban,
és végrehajtja a hibakezelést.
var Változót deklarál.
while Megjelöl egy utasításblokkot végrehajtásra, miközben egy feltétel igaz.Vissza oldal elejére.


35. w3schools storage.

A helyi adattároló objektum.
Hozzáférést biztosít egy adott tartomány,
munkamenet-tárhelyéhez.
Lehetővé teszi a tárolt adatelemek olvasását, hozzáadását, módosítását és törlését.
Tárolási objektumok tulajdonságai és módszerei
Property/ Módszer Leírás
clear() Ürítse ki az összes kulcsot (munkamenet azonosítót/adatot) a tárolóból.
getItem() A megadott kulcsnév értékét, adja vissza.
key() A tárolóban lévő n-edik kulcs, nevét adja vissza.
length A Storage objektumban tárolt adatelemek számát, adja vissza.
setItem() Kulcsot (azonosítót) ad a tárolóhoz, vagy frissíti a kulcs értékét, ha már létezik.
removeItem() Kivesz egy kulcsot (munkamenetet) a tárolóból.

Kapcsolódó oldalak a Web Storage API-hoz
Property - Tulajdonság Leírás
window.localStorage Lehetővé teszi a kulcs/érték párok elmentését egy webböngészőben.
Az adatokat lejárati dátum nélkül tárolja.
window.sessionStorageLehetővé teszi a kulcs/érték párok elmentését egy webböngészőben.
Egy munkamenet adatait tárolja.


Cookie-k vs helyi tárolás.
A cookie-k kliens-szerver (böngésző-szerver) alkalmazásokhoz valók.
A helyi tárolók a kliens (böngésző) alkalmazások számára készültek.
A cookie-k a webhelyekhez kapcsolódnak. Ha az adatok ügyfélhasználatra szolgálnak,
a cookie-k küldése minden HTTP-fejlécben a sávszélesség pazarlása.

Egyes felhasználók böngészőiben, a cookie-k, általában le vannak tiltva.
A Cookie-k mérete 4 kilobájt.
A helyi tárterület korlátja 5 megabájt domainenként.
A Cookie-nak van lejárati ideje.
Local Storage helyi tárhelynek, nincs.Vissza oldal elejére.


36. w3schools StorageEvent

A StorageEvent objektum A StorageEvent objektum kezeli azokat az eseményeket, amelyek akkor fordulnak elő,
amikor az ablak tárolási területén változás történik.
Tárolási események
Event Előfordul Amikor
storage Egy webes tárterület frissül.

StorageEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
key A tárolóeszköz kulcsa.
newValue A tárolóelem új értéke.
oldValue A tárolóelem régi értéke.
storageArea Az érintett tárolóobjektum.
url A módosított elemek dokumentumának URL-címe.


Vissza oldal elejére.


37. w3schools string.

JavaScript karakterláncok.
A JavaScript-karakterlánc, karaktersorozatot tárol, beleértve a szóközt is.
A karakterlánc bármilyen szöveg/adat lehet,
dupla " " vagy szimpla ' ' idézőjelek között.
A karakterlánc-indexek, nulla alapúak.
Az első karakter a 0, a második az 1-ben van, és így tovább.
A karakterlánc tulajdonságai és módszerei.
Általában az olyan karakterláncoknak, mint a "John Doe", nem lehetnek metódusai vagy tulajdonságai, mivel nem objektumok.
De a JavaScript használatával a metódusok és tulajdonságok is elérhetők a karakterláncok számára,
mivel a JavaScript a karakterláncokat objektumként kezeli, a metódusok és tulajdonságok végrehajtásakor.

JavaScript karakterlánc-módszerek
Name Leírás
charAt() A megadott indexen (pozíción) lévő karaktert adja vissza.
charCodeAt() A karakter Unicode-ját adja vissza egy megadott indexen.
concat() Két vagy több összekapcsolt karakterláncot ad vissza.
constructor A karakterlánc konstruktor függvényét adja vissza.
endsWith() Akkor tér vissza, ha egy karakterlánc egy megadott értékkel végződik.
fromCharCode() Unicode értékeket ad vissza karakterként.
includes() Akkor tér vissza, ha egy karakterlánc megadott értéket tartalmaz.
indexOf() Egy karakterláncban lévő érték első előfordulásának indexét (pozícióját) adja vissza.
lastIndexOf() Egy karakterláncban lévő érték utolsó előfordulásának indexét (pozícióját) adja vissza.
length Egy karakterlánc hosszát adja vissza.
localeCompare() Összehasonlít két karakterláncot az aktuális területi beállításban.
match() Egy karakterláncban keres egy értéket vagy egy reguláris kifejezést,
és visszaadja az egyezéseket.
prototype Lehetővé teszi tulajdonságok és metódusok hozzáadását egy objektumhoz.
repeat() Egy új karakterláncot ad vissza egy karakterlánc több példányával.
replace() Egy karakterláncban keres egy értéket vagy egy reguláris kifejezést,
és egy karakterláncot ad vissza, ahol az értékek lecserélődnek.
search() Egy karakterláncban keres egy értéket vagy reguláris kifejezést,
és visszaadja az egyezés indexét (pozícióját)..
slice() Kibontja a karakterlánc egy részét, és egy új karakterláncot ad vissza.
split() Egy karakterláncot részkarakterláncok tömbjére oszt fel.
startsWith() Ellenőrzi, hogy egy karakterlánc, meghatározott karakterekkel kezdődik-e.
substr() X számú karaktert, kivon egy karakterláncból,
egy megadott kezdőindextől (pozícióból).
substring() Karaktereket bont ki egy karakterláncból, két megadott index (pozíció) között.
toLocaleLowerCase() Egy karakterláncot ad vissza,
amelyet kisbetűssé alakítanak át, a gazdagép területi beállításával.
toLocaleUpperCase() Nagybetűvé alakított karakterláncot ad vissza, a gazdagép területi beállításával.
toLowerCase() Kisbetűssé konvertált karakterláncot ad vissza.
toString() Egy karakterláncot vagy egy karakterlánc objektumot ad vissza karakterláncként.
toUpperCase() Nagybetűssé konvertált karakterláncot ad vissza.
trim() Egy karakterláncot ad vissza eltávolított szóközökkel.
trimEnd() Olyan karakterláncot ad vissza, amelynek végéről szóközöket eltávolított.
trimStart() Olyan karakterláncot ad vissza, amely az elejétől a szóközök eltávolítását tartalmazza.
valueOf() Egy karakterlánc vagy egy karakterlánc objektum primitív értékét adja vissza.
Vissza oldal elejére.


38. w3schools touchevent, érintés.

Olyan eseményeket kezel,
amelyek akkor fordulnak elő,
amikor a felhasználó megérint egy érintésalapú eszközt.
Érintési események lehetőségei:
Event Előfordul Amikor
ontouchcancel Egy érintés megszakad.
ontouchend Az ujját eltávolítja az érintőképernyőről.
ontouchmove Az ujját végighúzza a képernyőn.
ontouchstart Az ujját az érintőképernyőre helyezi.

Érintési esemény tulajdonságai:
Property - Tulajdonság Returns
altKey Ha az ALT billentyűt lenyomták az esemény indításakor.
changedTouches Azon érintési objektumok listája, amelyek állapota a mostani,
és az előző érintés között megváltozott.
ctrlKey Ha az esemény indításakor lenyomták a CTRL billentyűt.
metaKey Ha az esemény indításakor megnyomták a META gombot.
shiftKey Ha a SHIFT billentyűt lenyomták az esemény indításakor.
targetTouches Azon érintési objektumok listája, amelyek érintkeznek a felülettel,
és ahol a Touchstart esemény ugyanazon a célelemen történt,
mint az aktuális célelem.
touches Azon érintési objektumok listája, amelyek jelenleg érintkeznek a felülettel.

Vissza oldal elejére.


39. w3schools TransitionEvent.

TransitionEvent objektum,
olyan eseményeket kezel,
amelyek egy CSS-átmenet futásakor fordulnak elő.
Átmeneti események:
Event Előfordul Amikor
transitionend A CSS átállás befejeződött.

TransitionEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
propertyName Az átmenet neve.
elapsedTime A másodpercek száma, ahány másodpercben fut egy átmenet.
pseudoElement Az átmenet pszeudoelemének neve.
Vissza oldal elejére.


40. w3schools UIEvent

Az UIEvent objektum
a felhasználói felületről indított,
eseményeket kezeli.
Event Előfordul Amikor
abort A média betöltése megszakad.
beforeunload Egy dokumentum kirakodása előtt áll.
error Hiba történik egy médiafájl betöltése közben.
load Egy objektum betöltődött.
resize A dokumentumnézet átméretezésre kerül.
scroll Egy elem görgetősávja gördül.
select A felhasználó kiválasztja a szöveget.
unload Egy oldal ki lett töltve (A <body>)

UIEvent tulajdonságai
Property - Tulajdonság Returns
detail Részletek egy eseményről.
view Azon ablak objektum, ahol az esemény történt.
Vissza oldal elejére.


41. w3schools window, ablak.

Egy nyitott ablakot jelöl a böngészőben.
Ha egy dokumentum kereteket (<iframe> címkéket) tartalmaz,
a böngésző egy ablakobjektumot hoz létre a HTML-dokumentumhoz,
és egy további ablakobjektumot, minden kerethez.
Property - Tulajdonság Leírás
closed Igaz logikai értékkel tér vissza, ha egy ablak be van zárva..
console Az ablak konzolobjektumát adja vissza. Lásd még, a konzolobjektumot.
defaultStatus Elavult.
document Az ablak Dokumentum objektumát adja vissza.
frameElement Azt a keretet adja vissza, amelyben az ablak fut.
frames Visszaadja az ablakban futó összes ablakobjektumot.
history Az ablak History objektumát adja vissza.
innerHeight Az ablak tartalomterületének (nézeti ablakának) magasságát adja vissza,
beleértve a görgetősávokat.
innerWidth Az ablak tartalomterületének (nézeti ablakának) szélességét adja vissza,
beleértve a görgetősávokat.
length Az <iframe> elemek az aktuális ablakban.
localStorage Lehetővé teszi a kulcs/érték párok elmentését egy webböngészőben.
Az adatokat lejárati dátum nélkül tárolja.
location Az ablak Location objektumát adja vissza.
name Beállítja vagy visszaadja egy ablak nevét.
navigator Az ablakhoz tartozó Navigátor objektumot adja vissza.
opener Hivatkozást ad vissza az ablakot létrehozó ablakra.
outerHeight A böngészőablak magasságát adja vissza,
beleértve az eszköztárakat/görgetősávokat.
outerWidth A böngészőablak szélességét adja vissza,
beleértve az eszköztárakat/görgetősávokat.
pageXOffset Az ablak bal felső sarkából visszaadja azokat a képpontokat,
amelyeket az aktuális dokumentum görgetett (vízszintesen).
pageYOffset Visszaadja azokat a képpontokat, amelyeket az aktuális dokumentum görgetett
(függőlegesen) az ablak bal felső sarkából.
parent Az aktuális ablak szülőablakát adja vissza.
screen Az ablak Képernyő objektumát adja vissza.
screenLeft Az ablaknak a képernyőhöz viszonyított vízszintes koordinátáját adja vissza.
screenTop Az ablak képernyőhöz viszonyított függőleges koordinátáját adja vissza.
screenX Az ablaknak a képernyőhöz viszonyított vízszintes koordinátáját adja vissza.
screenY Az ablak képernyőhöz viszonyított függőleges koordinátáját adja vissza.
sessionStorage Lehetővé teszi a kulcs/érték párok elmentését egy webböngészőben.
Egy munkamenet adatait tárolja.
scrollX An alias of pageXOffset. A pageXOffset álneve.
scrollY An alias of pageYOffset. A pageYOffset álneve.
self Visszaadja az aktuális ablakot.
status Elavult. Kerülje el a használatát.
top A legfelső böngészőablakot adja vissza.Ablakobjektum-módszerek
Módszer Leírás
addEventListener()Eseménykezelőt rögzít az ablakhoz.
alert() Megjelenít egy figyelmeztető mezőt, egy üzenettel és egy OK gombbal.
atob() Dekódol egy base-64 kódolású karakterláncot.
blur() Eltávolítja a fókuszt az aktuális ablakból.
btoa() Egy karakterláncot kódol base-64-ben.
clearInterval() Törli a setInterval() paraméterrel beállított időzítőt.
clearTimeout() Törli a setTimeout() paraméterrel beállított időzítőt.
close() Bezárja az aktuális ablakot.
confirm() Megjelenít egy párbeszédpanelt egy üzenettel, egy OK és egy Mégse gombbal.
focus() Az aktuális ablakra állítja a fókuszt.
getComputedStyle()Lekéri az aktuális, számított CSS-stílusokat, egy elemnél.
getSelection() Egy kijelölési objektumot ad vissza,
amely a felhasználó által kiválasztott szövegtartományt reprezentálja.
matchMedia() A megadott CSS médialekérdezési karakterláncot képviselő,
MediaQueryList objektumot ad vissza.
moveBy() Az ablakot az aktuális pozíciójához képest mozgatja.
moveTo() Egy ablakot a megadott pozícióba mozgat.
open() Megnyit egy új böngészőablakot.
print() Kinyomtatja az aktuális ablak tartalmát.
prompt() Megjelenít egy párbeszédpanelt, amely bevitelre kéri a látogatót.
removeEventListener()Eltávolítja az eseménykezelőt az ablakból.
requestAnimationFrame()Kéri a böngészőt, hogy hívjon meg egy függvényt,
az animáció frissítéséhez a következő újratöltés előtt.
resizeBy() Átméretezi az ablakot a megadott pixelekkel.
resizeTo() Átméretezi az ablakot a megadott szélességre és magasságra.
scroll() Elavult. Ezt a metódust a scrollTo() metódus váltotta fel.
scrollBy() Görgeti a dokumentumot a megadott számú képponttal.
scrollTo() Görgeti a dokumentumot a megadott koordinátákig.
setInterval() Meghatározott időközönként (ezredmásodpercben),
függvényt hív meg, vagy kifejezést értékel.
setTimeout() Meghatározott számú ezredmásodperc után,
függvényt hív meg, vagy egy kifejezést értékel.
stop() Leállítja az ablak betöltését.
Vissza oldal elejére.


42. w3schools WheelEvent.

A WheelEvent objektum kezeli,
az egérgörgő görgetése során bekövetkező eseményeket.
Kerék rendezvény.
Event Előfordul Amikor
onwheel Az egérgörgő egy elem fölött gördül.

WheelEvent tulajdonságai.
Property - Tulajdonság Returns
deltaX A kerék vízszintes (x tengely) görgetési mennyisége.
deltaY A kerék függőleges (y-tengely) görgetési mennyisége.
deltaZ A kerék z-tengely görgetési mennyisége.
A legtöbb egéreszköz, nem képes a z-tengely mentén görgetni,
deltaMode Mértékegység (pixel, vonal vagy oldal).

1. Csoportok
tartalomjegyzéke.
Animation
Array
Attributes
Boolean
Classes
Clipboard
Console
Date
Dokument
Dragevent
Elements
Error
Event
Focusevent
Geolocation
Global
Hashchange
Htmlcollection
History
Inputevent
Json
Keyboardevent
Location
Math
Mouseevent
Navigator
Number
Operators
Pagetransition
Popstateevent
Progressevent
Regexp
Screen
Statements
Storage
Storageevent
String
Touchevent
Transitionevent
Uievent
Window
Wheelevent


Vissza oldal elejére.