Műveletek pozitív és negatív számokkal

Operations with positive and negative numbers


Számok értéke és abszolút értéke: (Value and absolute value of numbers: ) - Számok értéke : (+7); (+18); (-12); (-5); - Abszolút értéke: 7; 18; 12; 5;
Összeadás - (Addition)

Egyenlő előjelü számokat űgy adunk össze,
hogy abszolút értékük összegét, közös előjellel vesszük.

(+7) + (+18) = 25

(-12) + (-5) = -17

Különböző előjelü számokat űgy adunk össze,
hogy a nagyobb értékű számból, kivonjuk a kisebb abszolút értékű számot,
és a különbséget a nagyobb abszolút értékű szám előjelével látjuk el.

(+15) + (-4) = +11

(+21) + (-27) = -6

(-9) + (+2) = -7

(-13) + (+25) = +12

Összeadás általánosan:

(+a) + (-b) = + (a-b), ha: a > b
(+a) + (-b) = - (b-a), ha: a < b
(-a) + (+b) = - (a-b), ha: a > b
(-a) + (+b) = + (b-a), ha: a < b


Kivonás - (Subtraction)

Előjeles számoknál a kivonás műveletét összeadásra vezethetjük vissza azáltal, hogy a kivonandó előjelét ellenkezőre változtatva hozzáadjuk a kisebbítendőhöz.

(+9) - (+3) = +6

(+9) - (-3) = +12

(-9) - (-3) = -6

Több előjeles számnál, összeadást és kivonást így végezhetjük el:

1. Ha a zárójelben és zárójel előtt
egyező előjel van, akkor a számot zárójel nélkül "+" előjellel,
különböző előjel van, akkor a számot zárójel nélkül "-" előjellel írjuk le.

2. Összeadjuk
külön a "+" előjelüek abszolút értékét és
külön a "-" előjelüek abszolút értékét.

3. A nagyobb összegből, kivonjuk a kisebb összeget,
eredményt a nagyobb összeget adó számok előjelével látjuk el.

Példa: (-9)+(+4)-(+7)-(-21) = -9; +4; -7; +21;
Összeadjuk a "+" előjelüeket: (+4)+(+21)= 25;
Összeadjuk a "-" előjelüeket: (-9)+(-7) = 16;
Eredmény: +(25-16) = +9


Példák, több előjeles számokkal.

Összeadás: (-9) + (+4) + (+7) + (-21) = - (9+21=30); + (4+7=11); = 30-11 = -19 Kivonás: (-9) - (+4 ) - (+7) - (-21) = - (9+4+7=20); + (21); = 21-20 = +1 Összeadás és kivonás: (-9) + (+4) - (+7) - (-21) = - (9+7=16); + (4+21=25); = 25-16 = +9
(-9) - (+4) + (+7) - (-21) = - (9+4=13); + (7+21=28); = 28-13 = +15
(-9) - (+4) - (+7) + (-21) = - (9+4+7+21=41); + (0); = 41-0 = -41
(-9) + (+4) + (+7) - (-21) = - (9); + (4+7+21=32); = 32-9 = 21
Szorzás - (Multiplication)

Két előjeles számot úgy szorzunk össze, hogy abszolút értéküket összeszorozzuk, majd azt
egyenlő előjelű tényezők esetén plusz "+",
különböző előjelű tényezők esetén mínusz "-"
előjellel látjuk el.

(+9) * (+5) = + 45

(-9) * (+5) = - 45

(-9) * (-5) = + 45

(+9) * (-5) = - 45

Általánosan:

+ * + = +

- * - = +

- * + = -

+ * - = -


Osztás - (Dealing)

Két számot úgy osztunk, hogy abszolút értékük hányadosát
egyenlő előjelű osztandó és osztó esetén plusz "+",
különböző előjelű osztandó és osztó esetén mínusz "-"
előjellel látjuk el.

(+9) : (+3) = + 3

(-9) : (+3) = - 3

(-9) : (-3) = + 3

(+9) : (-3) = - 3

Általánosan:

+ : + = +

- : - = +

- : + = -

+ : - = -