Weblap

Fok meghatározása

Fok meghatározása derékszögű négyszögek átlójánál és
derékszögű háromszögeknél


Minden derékszögű négyszög sarokpontjainak szög értéke, 90-fok.
Bármely derékszögű négyszöget az átlója mentén kettévágunk, kettő darab derékszögű háromszöget kapunk.
Háromszögek sarokpontjainak szögei együttesen, 180-fok
Derékszögű háromszögeknek, egy sarokpontja 90-fok, a másik kettő sarokpont szögeinek együttes értéke is, 90-fok.
Egyenlő oldalú derékszögű háromszögeknél, " a " és " c " valamint " b " és " c " oldalak sarokpontjainak szög értéke, 45-fok.
Nem egyenlő oldalú derékszögű háromszögeknél, " a " és " c " valamint " b " és " c " oldalak sarokpontjainak szög értékeit, matematikailag kell meghatároznunk, melyeket a háromszög bármely ismert kettő oldalméretéből meghatározhatunk.


A lenti ábrát megfigyelve:
- Ha " a " oldal mérete egyenlő " b " oldal méretével, akkor " x1 " és " y1 " sarokponthoz tartozó fokok értékei, 45-fok.
- Ha " b " oldal méretét csökkentjük, akkor " x1 " és " y1 " sarokponthoz tartozó fokok értékei, eltérőek lesznek.

A " b " oldal csökkentésekor, a : b = eredmény, azaz, 45-fok : eredmény = x1 sarokponthoz tartozó fok értékével.
Derékszögű háromszög, egy sarokpontja 90-fok, és ismert x1 sarokponthoz tartozó fok, akkor kiszámolhatjuk y1 sarokponthoz tartozó fok értékét.
y1o = 180o – ( 90o + x1o )

Szemléltető rajz.

Méretarányos rajz.
Magasság a = 500
Szélesség b = 500
x1 sarokpont értéke = 45o
y1 sarokpont értéke = 45oNégyszög ábrázolás.

A jobb oldali méretarányos rajz helyett,
szemléltető rajz lesz látható,
ha "a" oldal
vagy "b" oldal arányosított mérete
túl kicsi lenne az ábrázoláshoz.

Rajz méretaránya px-ben: 1 : 1


Űrlap. (Program egészszámokkal dolgozik.)
Magasság a =

Szélesség b =


Tizedes magasság vagy szélesség esetén.
Kerekítsük fel azokat egészszámra,
és így írjuk be az űrlapra.

Feldolgozás után kapott értékeket, a fok értékek
kivételével, alakítsuk vissza tizedes értékekre.
Űrlapról a program, csak az egészszámokat veszi figyelembe, tizedeseket törli!

Megadott értékek:
Magasság a =
Szélesség b =
Átló, azaz, c oldal = √a2 + b2 =
x1 sarokpont, fok értéke =
y1 sarokpont, fok értéke =
Háromszög:
-- Kerülete =
-- Területe = 2

Megadott értékeknél, derékszögű négyszög:
-- Kerülete =
-- Területe = 21° = 60′ = 3600″.

1,5° = 1° 30′.

1,75° = 1° 45′.

0,1° = 6′ = 360″.

0,2° = 12′ = 720″.

3,7895° = 3° 47′ 22,2″.

Tizedes értékű fok, 3,7895° átváltása mértani fok értékre:
3,7895° = --- Marad 0.7895
60 x 0.7895 = 47.37
47.37 = 47′ ---- Marad 0.37
60 x 0.37 = 22.2
22.2 = 22.2"
Mértani fok jelölése = 3° 47′ 22,2″


Mértani fok = 3° 47′ 22,2″ átváltása tizedes értékre:
3° = 3 x 3600 = 10800"
47′ = 46 x 60 = 2820"
22,2″ = 22.2"
Összes : 10800 + 2820 + 22.2 = 13642.2
Tizedesre: 13642.2 : 3600 = 3,7895